Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
STOWARZYSZENIE RODZINA POLSKA w Australii

STOWARZYSZENIE "RODZINA POLSKA" w Australii

w sprawie integracji Polski z Unią Europejską

 

 

Drodzy Rodacy, Polacy !

 

Europa dzisiaj to miejsce bezwzględnej walki ekonomicznej, kulturowej i cywilizacyjnej, w której odrzuca się chrześcijaństwo i w której istnieje już zaawansowana ateizacja życia społecznego. Europa dzisiaj nie jest przygotowana do zjednoczenia się na właściwej bazie: to znaczy na wspólnych wartościach duchowych, w której Polska i Naród polski może zająć właściwe im miejsce w Europie.

Ojciec Święty pragnie, by Polska weszła w struktury Unii Europejskiej, bo Kościół w Europie potrzebuje Świadectwa wiary Polaków. Ale Ojciec Święty mówi o wejściu Polski do UE na równych prawach z innymi państwami i nigdzie nie mówi o bezwarunkowym wejściu Polski do UE.

 

Poprzez nasz udział w referendum wspólnie odpowiedzmy na zasadnicze pytania:

 

Jakie racje rozumu, serca i sumienia przemawiają za tym,

by  Polak  Katolik,  czy  to  w  Ojczyźnie  czy  na  Emigracji

 

1. Pragnął bezwarunkowego wejścia Polski w ateistyczną strukturę Unii Europejskiej, która odrzuca Boga i Dekalog oraz w sposób zasadniczy ogranicza suwerenność Narodu polskiego ?

 

2. Ignorował fakt, że Polska według wynegocjowanych przez obecny rząd warunków, jest wystawiona na sprzedaż wraz z polską ziemią, szczególnie na ziemiach Zachodnich i Północnych wraz z wszelkimi dobrami z nią związanymi ?

 

3. Zaakceptował zapisy traktatowe głęboko niesprawiedliwe i dyskryminujące Polaków, traktujące nas jak Europejczyków niższej kategorii ?

 

4. Poparł strukturę UE, która promuje anty-rodzinną politykę i kulturę (promuje związki pozamałżeńskie, anty-rodzinną edukacją seksualną, pornografię) oraz podważa fundamentalne dobra związane z rodziną takie jak ochrona poczętego życia, prawo do naturalnej śmierci, prawo rodziców do wychowywania dzieci we własnej wierze i kulturze ?

 

5. Nie dostrzegał konsekwentnego demontażu chrześcijańskiej moralności i kultury, oraz zagrożenia w Polsce wynikającego z dopuszczenia do głosu zachodniego materializmu i dekadencji dotąd wewnętrznie nigdy przez rodzinę i Naród polski nie akceptowanych ?

 

Polacy chcą i mogą współpracować z innymi narodami i innymi państwami, ale tylko jako "równi wśród równych" i jako "wolni wśród wolnych".

 

Z upoważnienia Stowarzyszenia "Rodzina Polska"

Dr inż. Jan Waszczuk

Sydney


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry