Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Nie podpiszą kontraktu na przekazywanie

Nie podpiszą kontraktu na przekazywanie

wiedzy o homoseksualizmie

 

Są oddanymi rodzicami zastępczymi o nieposzlakowanej opinii. Opiekują się grupą trzydzieściorga wrażliwych dzieci. Jednakże w tym tygodniu Vincent i Pauline Matherick będą musieli oddać niedawno przygarniętego synka ponieważ odmówili oni podpisania najnowszych uregulowań prawnych dotyczących równości seksualnej.

 

Podpisanie tego zobowiązania, twierdzą, zmusiłoby ich do propagowania homoseksualizmu, co pozostaje w sprzeczności z ich przekonaniami religijnymi jako chrześcijan.

11-letni chłopiec, który pozostaje pod ich opieką od dwóch lat, zostanie umieszczony w schronisku dla nieletnich hrabstwa Somerset, a państwo Mathericks nie będą już mogli sprawować opieki nad żadnym dzieckiem.

Zdruzgotani tą wiadomością rodzice, którzy mają trójkę swoich własnych dorosłych już dzieci, po raz pierwszy stali się rodziną zastępczą w 2001 roku i od tej pory w swoim domu w Chard (Somerset) opiekowali się łącznie 28 dziećmi.

Na początku tego roku wydział spraw społecznych Rady hrabstwa Somerset, skierował do nich prośbę o zawarcie kontraktu , który wdrażał nowe regulacje prawne [wprowadzone przez Partię Pracy] dotyczące orientacji seksualnej, stanowiące część ustawy z 2006 roku [Equality Act], na mocy której wszelkie formy dyskryminacji płciowej są niezgodne z prawem.

Urzędnicy poinformowali państwo Mathericks, że nowe przepisy zobowiązują do rozmowy o tym, iż partnerstwo osób tej samej płci jest taką samą formą związku jak małżeństwa heteroseksualne.

Na mocy nowych przepisów rodzice sprawujący opiekę nad adoptowanymi dziećmi, mogą też być zobowiązani do zabierania dzieci na spotkania organizacji gejowskich.

Kiedy państwo Mathericks zaprotestowali, powiedziano im, że zostaną skreśleni z listy rodzin zastępczych (…) Państwo Mathericks zdecydowali się sami zrezygnować, aby uniknąć upokorzenia związanego z faktem wykluczenia z listy.

Pan Matherick 65-letni agent biura podroży i członek zarządu szkoły podstawowej powiedział:

„Po prostu nie mogłem się zgodzić, ponieważ jest to wbrew moim niezachwialnym przekonaniom. Nigdy nikogo nie dyskryminowaliśmy, ale po prostu nie możemy propagować korzyści wynikających z homoseksualnego stylu życia będąc jednocześnie przekonanym, że pozostaje to w sprzeczności ze Słowem Bożym.”

 

Pani Matherick (61) powiedziała, że [wraz z mężem] poprosili urzędników o to, aby mogli kontynuować sprawowanie opieki nad adoptowanym chłopcem do czasu, aż znajdzie się dla niego jakieś stałe miejsce adopcyjne. Na razie zostanie on umieszczony w schronisku dla nieletnich. Pani Matherick dodała: „Trzeba powiedzieć, że chłopiec był bardzo zdenerwowany. Jesteśmy ze sobą w bardzo bliskich relacjach. Jest on dojrzałym, młodym człowiekiem i radzi sobie [z tą sytuacją].”

Państwo Matherick mają sześcioro wnucząt I jednego prawnuka. Oboje są pastorami w kościele South Chard Christian Church. Brali pod opiekę samotne, młode matki wraz z dziećmi. Ostatnio sprawowali opiekę nad dziećmi w wieku szkolnym.

Pani Matherick nadmieniła:

“To straszne, że znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia. To nie powinno się było zdarzyć. (…) Powiedziano nam, że powinniśmy być przygotowani do rozmowy z jedenastoletnimi dziećmi na temat seksualności. Nie sądzę, aby to było właściwe. Co więcej powinniśmy być gotowi wyjaśniać naszym podopiecznym w jaki sposób osoby homoseksualne umawiają się ze sobą. Powiedzieli nam nawet, że powinniśmy zabierać nastolatków na spotkania organizacji gejowskich. Jak mogłabym coś takiego robić, skoro jest całkowicie sprzeczne z tym w co wierzę?”

 

Obrońcy praw religijnych twierdzą, że małżeństwo padło ofiarą trendu równościowego, który przedkłada prawa gejów ponad przekonaniami religijnymi.

Przywódcy chrześcijańscy, żydowscy I muzułmańscy skarżą się, że nowe przepisy zmuszają ich do odrzucenia starych, od dawien dawna wyznawanych przekonań.

Państwo Matherick uzyskawszy poparcie Lawyers' Christian Fellowship [Chrześcijańskie Stowarzyszenie /Bractwo/ Prawników], zamierzają walczyć o swoje prawa przed sądem.

Ta sama organizacja będzie bronić sędziego Andrew McClintock, który zrezygnował z pracy w sądzie rodzinnym po sporze dotyczącym adopcji dziecka przez osoby o orientacji homoseksualnej.

Powiedział, że został zmuszony do dymisji, ponieważ nie pozwolono mu zrezygnować z prowadzenia spraw o oddanie dzieci pod opiekę rodziców o orientacji homoseksualnej.

 

 

(na zdj. Vincent i Pauline Matherick)

Źródło:  http://www.kosciol.pl/article.php/20071030123850985

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry