Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Warszawa, dnia 9.11.2004 r.

 

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wyraża zaniepokojenie brakiem stosownej reakcji przedstawicieli władz naszego państwa w ONZ dotyczących kuriozalnych sugestii Komitetu Praw Człowieka, który zaleca wprowadzenie w Polsce aborcji na żądanie.

 

Komitet Praw Człowieka ONZ na skutek lobbingu skrajnych organizacji feministycznych - bezzasadnie zajął stanowisko w sprawie, która należy do suwerennych decyzji każdego państwa.

 

Jako niedopuszczalne należy uznać zachowanie przedstawicieli Polski obecnych podczas 82 Sesji Komitetu Praw Człowieka ONZ w Genewie którzy:

- nie zareagowali na fałszywe dane organizacji feministycznych dotyczących zjawiska aborcji,

- zaniechali obrony obowiązujących i zarazem pozytywnych rozwiązań prawnych zawartych w ustawie “O planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”,

- zlekceważyli Konstytucję RP zobowiązującą władze do ochrony prawnej każdego życia ludzkiego i ochrony macierzyństwa,

- pominęli niedawną uchwałę Sejmu RP deklarującego suwerenność Polski między innymi w zakresie prawodawstwa dotyczącego ochrony ludzkiego życia.

 

Właściwe jest także zwrócenie uwagi na to, że misją Komitetu Praw Człowieka jest autentyczna ochrona praw człowieka, a nie ich podważanie. W tym kontekście Federacja przypomina, że art. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej przez ONZ, mówi: “Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”.

 

W imieniu

Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

 

(-) dr Paweł Wosicki Prezes
(-) Antoni Szymański Wiceprezes
(-) Antoni Zięba Wiceprezes

 

*Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zrzesza 138 organizacji prorodzinnych

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry