Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Homeopatia

 

Homeopatia - metoda leczenia polegająca na stosowaniu w terapii środków szkodliwych, ale podanych w bardzo małych, rozcieńczonych dawkach (Encyklopedia PWN).

 

Homeopatia - metoda leczenia polegająca na stosowaniu minimalnych dawek środków, które w większych dawkach wywołują objawy podobne do danej choroby, zgodnie z zasadą similia similibus curantur. Posługuje się specyficznymi postaciami leku: potencje, pranalewki, globulki homeopatyczne. Stosowane rozcieńczenia leków homeopatycznych rzędu 10:20-10:30 sprowadzają się do podawania czystego rozpuszczalnika (Słownik medyczny PZWL).

 

 

Odetnij się od grzechu

Rozmowa z Robertem Tekieli

 

- Dlaczego homeopatia jest zła?

 

- Człowiek, który daje coś nieskutecznego, nie stosuje terapii. Znane są przypadki osób, które umierały, gdyż się nie leczyły, tylko stosowały homeopatię. Prof. Marek Pawlicki z Centrum Onkologii w Krakowie przeprowadził badania i oszacował, że co roku w Polsce umiera 5 tysięcy osób, które nie stosowały terapii, ale medycynę niekonwencjonalną. Homeopatia należy do medycyny niekonwencjonalnej, a wpływa na dobre samopoczucie tych, którzy stosując ją wierzą w jej skuteczność.

Warto przypomnieć, że w leczeniu podobnego podobnym - co jest istotą homeopatii - chodzi o stosowanie środków, które w większym stężeniu powodują objawy podobne do objawów danej choroby. Jest to sprzeczne z zasadą nowożytnej medycyny, gdzie np. zaparcie leczy się środkiem powodującym biegunkę. Homeopatia zaparcie będzie leczyła środkiem wywołującym zaparcie, tyle że go mocno rozcieńczy.

 

to nie medycyna

 

Zwolennicy homeopatii twierdzą czasami, że sposób jej działania mógłby być podobny do mechanizmu działania szczepionek. One również dostarczają jedynie bodźca, który sam z siebie nie leczy, ale pobudza siły obronne organizmu. Jednak to podobieństwo jest powierzchowne, ponieważ po pierwsze, ilość czynnych substancji w szczepionce jest wielokrotnie wyższa, niż w preparatach homeopatycznych. Po drugie, szczepionka działa najczęściej profilaktycznie, a leki muszą uporać się z już istniejącą chorobą.

 

...to nie szczepionka

 

Po trzecie, odpowiedź organizmu na szczepionkę łatwo da się ocenić: wytwarza on przeciwciała, które można wykryć we krwi. W homeopatii natomiast nie da się uchwycić konkretnej reakcji organizmu na środek. Żadne specyficzne przeciwciała nie powstają.

 

- Skąd zatem taka popularność homeopatii?

 

Praktykujący homeopaci są przekonani, że proponują bardzo skuteczne leczenie. Dlaczego jednak leki homeopatyczne mają działać, skoro w rozcieńczonych preparatach nie pozostaje ani jedna molekuła rozcieńczanej substancji? I tutaj wkraczamy w sferę hipotez, przypuszczeń, wiary. Na wykładach homeopatycznych mówi się o jakiejś kuli energetycznej, która jest tym większa, im mniejsze jest stężenie leku i że wtedy on ma tym silniejsze działanie. Jak to się dzieje? Ma tu działać dynamizacja, potencjalizacja - przez potrząsanie dynamizuje się roztwór, choć nie ma nawet atomu substancji w rozcieńczeniu. Więc co tu tak naprawdę działa?

 

...hipotezy, próbujące wyjaśnić działanie specyfików homeopatycznych, nie zostały potwierdzone naukowo

 

Teoretyczne wyjaśnienia krążą wokół "pamięci wody" oraz "imprincie" - pieczątki odbitej w powłoce atomowej substancji nośnej, tyle że nie są one w żaden sposób potwierdzone naukowo.

Twórca metafory "pamięci wody", homeopata Jacques Benveniste, twierdzi nawet, że jest w stanie przesyłać "informację" leków homeopatycznych przez internet. Czyli oddziaływać na "system energetyczny" czy istniejące w organizmie "siły witalne".

Osobiście, o ile tylko hipotezy dotyczące subtelnej energii, której istnienie podejrzewają homeopaci, są prawdziwe, życzę, by zostały wprowadzone na grunt nauki jak najszybciej. Do tego czasu jednak zachowam dystans do lekarstw leczących na odległość.

 

- Czy homeopatia może powodować zaburzenia duchowe?

 

- Egzorcysta warszawski ks. Jan Szymborski opisał syndrom pohomeopatyczny. Przychodzili do niego ludzie z różnymi problemami. Była wśród nich grupa osób, które nie były w stanie podczas rozmowy przypomnieć sobie czasu i okoliczności, podczas których otwarli się na jakąś rzeczywistość duchową. Nie było w ich życiu wróżbiarstwa, wywoływania duchów, bioenergoterapii, wschodnich sztuk walki, czy jakichś innych ukrytych chociażby w muzyce form religijnych, parareligijnych czy magicznych.

 

...otwiera na duchowe wpływy...

 

Zaczął dostrzegać, że te osoby mają podobne problemy, takie jak depresja, trudności w modlitwie, napady złości. U wszystkich tych osób stwierdził, że stosowały homeopatię. Nie sądził w tym okresie, że homeopatia jest czymś duchowym. Myślał, że to jest tylko oszustwo. Po pewnym czasie na podstawie objawów przychodzącym osobom zadawał pytania: czy stosowałeś homeopatię?

Homeopaci twierdzą, że przyjmując ich specyfiki, przyjmujemy energię niewiadomego pochodzenia. Czy jednak ta energia, niezmierzalna przyrządami, na pewno rządzi się prawami natury? Nie sposób tego stwierdzić. Może być też tak, że sfera ta należy do przestrzeni zjawisk, a nawet do sfery duchowej, co wiąże się już z duchowymi niebezpieczeństwami. Syndrom pohomeopatyczny przemawia właśnie za taką konstatacją.

 

...w kontekście stosowania homeopatii pojawiają się problemy duchowe.

Dlaczego? Nie wiemy...

 

Otwieramy się więc na siły, które nie tylko mogą oddziaływać na nas, ale również na nasze otoczenie. Wokół człowieka mogą dziać się rzeczy, których on nie kontroluje, gdyż znajduje się pod działaniem kuli energetycznej niewiadomego pochodzenia.

Można zatem podejrzewać, że istnieje jakiś tajemny, ukryty duchowy ładunek, jakim obciążone są specyfiki homeopatyczne. Zresztą mówią o tym niektórzy homeopaci, jak np. Angerer: "W świętym akcie potencjalizacji moc uzdrowieńcza wyzwala się z więzów struktur ziemskich i przywraca w chorym organizmie harmonię". "Święty akt potencjalizacji" to nie jest język lekarza, a wyznawcy. Święte potrząsanie... Ubóstwiony lek może być więc fetyszem czy talizmanem odsyłającym do siły wyższej, sfery duchowej.

 

- Prowadzi Pan audycje, spotyka się z ludźmi stosującymi homeopatię.

 

- Jeden z dziennikarzy katolickich leczył swoją córkę homeopatią i opowiadał mi, że dziecko było bardzo agresywne. Miało takie napady agresji, nad którymi nie potrafiło zapanować. Nigdy wcześniej się to nie zdarzało i nigdy później. Szybko jako rodzice doszli do wniosku, że reakcja dziecka spowodowana była homeopatią i odstawili leczenie.

Do mojej audycji zadzwoniła słuchaczka, która opowiedziała swoją historię. Swoim doświadczeniem potwierdziła to, o czym mówiłem do tej pory. Mówiła, że u jej półrocznego dziecka stosowała homeopatię. Homeopatka poprosiła ją, aby zapisywała wszystkie objawy, jakie wystąpią po zażyciu specyfiku. Trzy dni zażywania leków homeopatycznych spowodowało, że dziecko przestało się uśmiechać, zaczęło być smutne. Matka dzięki notatkom szybko skojarzyła ten objaw z homeopatią.

 

- Czy homeopatia leczy?

 

- Na to, że homeopatia leczy, nie mamy dowodów. Każdy lek musi mieć dowody kliniczne swojej skuteczności. Jeśli ktoś odczuwa poprawę zdrowia, może to być efektem autosugestii (jak w przypadku stosowania placebo), albo silnej wiary w uzdrowienie. W rzeczywistości może być tak, że choroba nie została wyleczona, tylko gdzieś głębiej zepchnięta. Nie jest to udowodnione, ale tak uważam na podstawie wielu zasłyszanych historii.

Ks. Szymborski twierdzi, że fakt, iż niektóre fabryki homeopatyczne używają metod spirytystycznych (osób, które wywołują duchy) do produkcji specyfików, jest wystarczającym powodem, dla którego nie wolno stosować homeopatii. Nigdy nie wiemy, czy dany specyfik pochodzi z takiej fabryki spirytystycznej czy też nie.

Po prostu homeopatii nie wolno ani propagować, ani stosować, gdyż nie wiemy, kto jest źródłem uzdrowienia. Być może są to takie specyfiki, w których powodem uzdrowienia jest zły duch.

 

...leczy, lecz nie zawsze i nie wiadomo w jaki sposób i komu pomoże...

 

Wygłaszając swoją ocenę homeopatii często spotykam zarzut, że ją "jednoznacznie potępiam". Nie jest to prawdą. Jednoznacznie stwierdzam tylko, że nie należy stosować specyfików homeopatycznych w kontekście związanych z homeopatią niejasności. W przyszłości, jeśli homeopatia oczyści się, zostając dziedziną nauki, to stanowisko może się zmienić.

Na razie często stajemy wobec faktów, iż można być wyleczonym z choroby ciała, ale za to występuje w człowieku zachwianie równowagi psychicznej, a w życiu duchowym pojawia się regres. Często w rodzinach stosujących homeopatię występują przypadki depresji. Dopóki będą zdarzały się przypadki zaburzeń duchowych i zmian psychicznych po leczeniu homeopatycznym, dopóty moje stanowisko pozostanie niezmienne.

 

- Co ma zrobić człowiek, który praktykował lub stosował kurację homeopatyczną?

 

- Niewierzących możemy tylko ostrzec przed niebezpieczeństwem i podpowiedzieć zaprzestanie kuracji homeopatycznych. Więcej mogą zrobić chrześcijanie.

Rezygnacja ze środków homeopatycznych nie powinna sprawiać większych trudności. Na rynku dostępnych jest wiele środków roślinnych, które bez rozcieńczania i dynamizacji wykazują działanie skuteczne, bez skutków ubocznych. Nieszkodliwa medycyna naturalna - ziołolecznictwo, diety zdrowotne, głodówki - jest zawsze godna polecenia.

Jeśli jednak występują jakieś niepokojące objawy, oprócz odstawienia specyfików homeopatycznych wskazane mogą być: modlitwa o usunięcie konsekwencji ewentualnego związania, spowiedź oraz jak najintensywniejsze życie sakramentalne.

 

 

Ks. Jan Szymborski, egzorcysta: daje się zaobserwować specyficzną sekwencję objawów wywołanych kontaktem z homeopatią: brak radości i pokoju, brak poczucia sensu życia, nieuzasadniony niepokój oraz zniechęcenie.

 

 

http://www.rycerz.franciszkanie.pl/articles.php?article_id=145

Rycerz Niepokalanej nr 2/2010


Link Nasz Dziennik
Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry