Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
"WOLNA NIEDZIELA"

 

Poselski projekt ustawy z dnia 24 maja 2013 r. dotyczący wprowadzenia w handlu

wszystkich wolnych niedziel dostępny jest na druku sejmowym nr 1612

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druki.xsp

 

Z konferencji prasowej "Wolna Niedziela"

Fragmenty

 

 

"Wolna niedziela to dla nas ważny temat, do którego wciąż wracamy i będziemy wracać, dopóki nie osiągniemy celu, jaki przed sobą stawiamy. A tym celem jest ustawowy zakaz handlu w niedziele. Dla nas osób wierzących jest to bardzo istotne, ponieważ Trzecie Przykazanie Dekalogu zobowiązuje nas do świętowania niedzieli. Również osoby które są zatrudnione w handlu to w przeważającej ilości są osoby wierzące, które zmuszane do pracy nie mogą zgodnie z własnym sumieniem przestrzegać Trzeciego Przykazania Dekalogu. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nie wszyscy są wierzący i nie dla każdego Dekalog jest ważny. Dlatego też zwracamy uwagę na społeczny aspekt tego zagadnienia. Około miliona osób jest zatrudnionych w naszym kraju w handlu, z czego większość to są kobiety. Kobiety, które nie mogą tego dnia spędzić z rodziną. Jak było to już powiedziane dziś na konferencji - oddanie innego dnia w zamian nie jest rozwiązaniem które moglibyśmy zaakceptować, ponieważ w tym innym dniu współmałżonek jest w pracy, dzieci w szkole i z całą pewnością nie służy to wzmacnianiu więzi rodzinnych. Ważne jest to, że działamy wspólnie. Jak Pan Poseł wymienił - Akcja Katolicka, Solidarność, Zespół Poselski, Ruch Społeczny Legnica. Myślę że to że jesteśmy razem i że te nasze działania trwają już tak długo, przyniosą pożądany skutek. Oczywiście wszyscy popieramy projekt poselski złożony przez grupę posłów i mamy nadzieję że układ polityczny w sejmie pozwoli na to, aby te zmiany do kodeksu pracy zostały uchwalone." (z wypowiedzi Prezesa Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce Haliny Szydełko)

 

* * * * * * * *

 

"Nasz związek zawodowy, a przede wszystkim branża którą reprezentuję, od 20 lat opowiada się za wolnymi niedzielami w handlu. /.../ Wolna niedziela to jest nic innego jak poprawa tych bardzo trudnych warunków pracy, które w ostatnim czasie właśnie na skutek pseudokryzysu (nie było go w handlu, nie miał miejsca, z czego się cieszymy) pracodawcy wykorzystali i na przykład ograniczyli w ostatnich siedmiu latach ilość pracowników od 40 do 60 procent. W tej chwili można powiedzieć, że jeden pracownik wykonuje tę pracę, którą kiedyś wykonywało kilku, dwóch czy trzech pracowników. /.../ Związek Solidarność wspiera ten poselski projekt, który wpłynął do laski marszałkowskiej." (z wypowiedzi Alfreda Bujary, Przewodniczącego Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność)

 

* * * * * * * *

 

"Jako Ruch Światło-Życie już wielokroć angażowaliśmy się w tak zwane odzyskanie niedzieli. Było to w 2006 roku, kiedy zainicjowaliśmy akcję ogólnopolską pod tytułem "Świętować niedzielę". Miała ona na celu budowanie i ukazywanie pozytywnych wartości rodzinnych, zachęcanie do twórczego spędzania wolnego czasu i skierowana była do wszystkich ludzi dobrej woli, co jest oczywiście podtrzymane do dnia dzisiejszego. Pragniemy również odzyskać niedziele, gdyż jest to prawo każdego człowieka, niezależnie od światopoglądu. Myślimy również o dzieciach. /.../ O dzieciach, które muszą świętować pozbawione jednego czy też obojga rodziców. Dziękujemy za tę inicjatywę i oczywiście włączamy się jako Ruch Światło-Życie w nią." (z wypowiedzi Mirosławy Chmielewicz, przedstawicielki Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła)

 

* * * * * * * *

 

"Od ponad dwóch lat staramy się wpływać poprzez nasze działania na świadomość ludzką - jak ważna jest dla nas niedziela, którą musimy odzyskiwać powoli. Żeby przybrała ona świąteczny charakter, taki jaki miała i taki jaki był w zamyśle Bożym. Więc jak najbardziej wpisujemy się w to wszystko, w to działanie, wspieramy je i będziemy czynić wszystko, żeby niedziela, tak jak to jest zapisane, była pierwszym, świętym dniem tygodnia." (z wypowiedzi księdza Bogusława Wolańskiego przedstawiciela Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli środowiska legnickiego)

 

* * * * * * * *

 

"analizowaliśmy różne aspekty -gospodarcze, ekonomiczne, ale również dobro polskiej rodziny, dobro polskiego społeczeństwa. Stanowisko [konferencji naukowej] odwołuje się do tych wszystkich aspektów, jak gdyby ustosunkowuje się do przeciwników zakazu handlu w niedziele, odwołuje się do argumentów ekonomicznych. Przypomnę, że jeden z argumentów ekonomicznych, który był bardzo mocno podnoszony, właściwie został obalony. W Święto Trzech Króli szóstego stycznia tego roku były robione badania handlu. W tym roku, czyli piątek - sobota, bo akurat to był pierwszy dzień, kiedy święto Trzech Króli wypadało w niedzielę, więc był to znakomity materiał porównawczy. Więc sprzedaż w piątek i sobotę czwartego i piątego stycznia była większa łącznie, niż sprzedaż przed rokiem porównywalnego weekendu, czyli piątek-sobota-niedziela. A więc to pokazuje bardzo wyraźnie, że wzrost gospodarczy nie zależy od tego ile dni sprzedajemy, ale tak naprawdę wzrost gospodarczy i sytuacja ekonomiczna zależy od konsumpcji. A poziom konsumpcji rośnie wraz z dniami wolnymi od pracy. Dlatego też zupełnie niezrozumiałe są te argumenty ekonomiczne, które mówią, że wzrośnie bezrobocie, że spadnie rozwój gospodarczy, że kryzys mamy i nas na to nie stać. /.../ Ale również odwołujemy się w tym stanowisku do argumentów moralnych, również do argumentów religijnych. Jako ludzie wierzący też nie możemy być obojętni na to, że pracodawcy uniemożliwiają praktycznie uczestnictwo w praktykach religijnych pracownikom, szczególnie pracownikom handlu w wielkich placówkach przemysłowych. Stad nasze stanowisko apelujące do posłów o wsparcie projektu, który został złożony. Projekt który został złożony, został podpisany przez posłów z różnych partii politycznych, między innymi z Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Solidarnej Polski. /.../ stanowisko tej konferencji niech będzie taką pomocą dla tych parlamentarzystów, którzy zmierzą się z tym projektem w najbliższym czasie na posiedzeniach sejmu."

(z wypowiedzi posła Henryka Kowalczyka, Sekretarza Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło – Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich)

 

* * * * * * * *

Powyższa konferencja prasowa odbyła się w sejmie, 25 października 2013 r. Organizatorem był Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło – Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Zapis video z tej konferencji dostępny jest na stronie http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transKonf.xsp?rok=2013&month=10#8B405184CA6DFF84C1257C07004D01BF

 

Konferencję prasową poprzedziła konferencja naukowa "Wolna niedziela", zorganizowana w sejmie tego samego dnia:  http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2013&month=10#4FE4639E75F9CB0EC1257C0F002A518B

 

Poselski projekt ustawy z 24 maja 2013 r. dotyczący wprowadzenia w handlu wszystkich wolnych niedziel opublikowany został na druku sejmowym nr 1612 http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druki.xsp

 

Istnieje także inny projekt ustawy dotyczący wolnych niedziel (obywatelski) - powyższe dotyczy projektu poselskiego.

 


Link Nasz Dziennik
Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry