Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
MAŁY KATECHIZM

MAŁY  KATECHIZM

 

 

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI

,, Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie zaś podobne temu: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego."

 

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

 

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

1. Chrzest.

2. Bierzmowanie.

3. Najświętszy Sakrament.

4. Pokuta.

5. Namaszczenie chorych.

6. Kapłaństwo.

7. Małżeństwo.

 

TRZY CNOTY BOSKIE

1. Wiara.

2. Nadzieja.

3. Miłość.

 

CZTERY CNOTY GŁÓWNE

1. Roztropność.

2. Sprawiedliwość.

3. Umiarkowanie.

4. Męstwo.

 

NAJPRZEDNIEJSZE DOBRE UCZYNKI

1. Modlitwa.

2. Post.

3. Jałmużna.

 

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY

Grzeszących upominać. Nieumiejętnych pouczać. Wątpiącym dobrze radzić. Strapionych pocieszać. Krzywdy cierpliwie znosić. Urazy chętnie darować. Modlić się za żywych i umarłych.

 

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA

Głodnych nakarmić. Spragnionych napoić. Nagich przyodziać. Podróżnych w dom przy­jąć. Więźniów pocieszać. Chorych nawiedzać. Umarłych grzebać.

 

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

1. Pycha.

2. Chciwość.

3. Nieczystość.

4. Zazdrość.

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

6. Gniew.

7. Lenistwo w służbie Bożej.

 

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.

Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.

Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.

Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

 

GRZECHY CUDZE

Namawiać kogoś do grzechu. Nakazywać grzeszyć. Zezwalać na grzech. Pobudzać do grzechu. Pochwalać grzech drugiego.

Milczeć, gdy ktoś grzeszy. Nie karać za grzech. Pomagać do grzechu. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

 

OSTATECZNE RZECZY CZŁOWIEKA

Śmierć.

Sąd Boży.

Niebo albo piekło.

 

OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.

(Mt 5, 3—10)

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry