Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

 

 

„Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości" Jan Paweł II do Polaków

 

 

CZYM JEST?

 

- modlitwą w obronie poczętego życia

- osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu

- pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji

 

DUCHOWA ADOPCJA JEST SPEŁNIANIEM JASNOGÓRSKICH ŚLUBÓW NARODU

 

„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu."

 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ STAWIANE PYTANIA:

 

1. Co to jest Duchowa Adopcja?

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej [aktualnie zapewne i światła - dop. B.] (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia.

 

2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia? Dodatkowymi postanowieniami mogą być np.: częsta spowiedź i Komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy jak litanie, nowenny, koronki... Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości wykonania.

 

3. Czy można podejmować Duchową Adopcję bez dodatkowych postanowień? Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

 

4. Jak zrodziła się Duchowa Adopcja? Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek Duchowej Adopcji powstał przy kościele Ojców Paulinów w Warszawie. Stąd Duchowa Adopcja rozprzestrzenia się na kraj i poza jego granice.

 

5. Jakie są owoce Duchowej Adopcji? Duchowa Adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne, spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i postu), pomaga (w szczególności ludziom młodym) kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania, pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinach.

 

6. Kto może podejmować Duchową Adopcję? Każdy. Osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują Duchową Adopcję pod opieką rodziców.

 

7. Ile razy można podjąć Duchową Adopcję? Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

 

8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia? Tak.

 

9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko? Duchowa Adopcja dotyczy jednego dziecka.

 

10. Czy wiemy, jakiej narodowości będzie adoptowane dziecko? Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

 

11. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy? Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest dawcą życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.

 

12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę? Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

 

13. Czy przerywa się Duchową Adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas? Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać-. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

 

14. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych? Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

 

15. Czy ważna jest Duchowa Adopcja podjęta za pośrednictwem radia? Tak.

 

16. Czy przyrzeczenia Duchowej Adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można złożyć także prywatnie.

 

17. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach - chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku? Tak. Mogą podejmować prywatnie.

 

18. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?

Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. W celu zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

 

19. Jak krzewić modlitwę Duchowej Adopcji?

-          pozyskać kilka osób zainteresowanych Duchową Adopcją

-          uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji w kościele

-          skontaktować się z ośrodkami Duchowej Adopcji, gdzie można uzyskać materiały,  pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń

 

FORMUŁA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

 

Wszyscy razem:

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie".

 

Powtarzamy za celebransem lub każdy osobno:

„Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. Wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nie narodzonych, ja, ...... postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ......... w święto / uroczystość ...................... biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dziewięć miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Tymi modlitwami będą:

- jedna tajemnica różańca

- moje dobrowolne postanowienia .....................

- modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię.

 

MODLITWA CODZIENNA

 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

DUCHOWA ADOPCJA W KOŚCIELE DUCHA ŚWIĘTEGO W WARSZAWIE, ul. DŁUGA róg FRETA

 

Każde przyrzeczenie poprzedzone jest trzydniowym przygotowaniem rekolekcyjnym, rozpoczynającym się Mszą świętą o godz. 17.00 w dni powszednie, w niedzielę nabożeństwem 17.00, a następnie Mszą świętą o godz. 18.00.

 

Przyrzeczenia Duchowej Adopcji składane są podczas Mszy świętej o godz. 17.00 w dni powszednie, a o godz, 18.00 w niedziele, oraz podczas niżej podanych uroczystości i świąt Maryjnych:

 

2 lutego - Święto Objawienia Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej)

25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

26 kwietnia -     Wspomnienie Matki Bożej Dobrej Rady

31 maja - Święto Nawiedzenia NMP

27 czerwca - Święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy

8 września    Święto Narodzenia NMP

7 października - Święto Matki Bożej Różańcowej

16 listopada   Wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej

8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

 

W każdy drugi poniedziałek miesiąca odbywają się spotkania rodziny Duchowej Adopcji rozpoczynające się Mszą świętą o godz. 17.00.

Przeor klasztoru Ojców Paulinów w Warszawie Ojciec Stanislaw Jarosz OSPPE

 

ADRESY

 

Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji - Jasna Góra, ul. Ks. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa

tel (034) 65-66-88

 

KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW

ul. Długa 3, 00-263 Warszawa

tel. (022) 31-45-75 [to jest zapewne stary numer, powinien być dłuższy o jedną cyfrę - dop. B.]

 

OŚRODEK  INFORMACJI DUCHOWEJ ADOPCJI

ul. K. Dunikowskiego 1A m.6

80-526 Gdańsk Brzeźno

tel. (058) 43-50-07

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry