Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Do działów Aktualności, Religia

J.E. bp Sławoj Leszek Głódź

XV Rocznica Radia Maryja

Przemówienie przed Eucharystią

 

 

Bracia i siostry,

 

 

Chcę dodać pozdrowienie jako przewodniczącego Zespołu Troski Duszpasterskiej o Radio Maryja. To jeszcze nie jest jubileusz, ale to jest rocznica naznaczona słowami św. Pawła: "Moc w słabości się doskonali". Mówi św. Paweł - dlatego "Mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, prześladowaniach, uciskach z powodu Chrystusa". To wszystko było udziałem tych 15 lat. Na ołtarzu złożymy ofiarę Mszy Świętej, w którą włączamy to wielkie dzieło, jakim jest Radio Maryja. Dzieło formacyjne, modlitewne, charytatywne, które niesie w polską rzeczywistość poczucie odpowiedzialności za Kościół, troskę o kształt polskiego domu, o jego przyszłość, o jego jutro, a także o to, co w ojczyźnie boli w wymiarze życia publicznego, obywatelskiego, medialnego. Ono jest świadectwem przemian po 89 roku, które przyszły do naszej ojczyzny, świadectwem czasu wolności, czasu wolności wymodlonego, wywalczonego, wycierpianego. A wolności się nie umacnia prześmiewczą kpiną z tego, co wielkie i święte, co służy dobru publicznemu, co służy ojczyźnie, państwu w umacnianiu w wierze braci swoich. Radio Maryja jest znakiem prawa do publicznego wyznawania wiary i niech ten znak stanie się klejnotem i niech ten znak trwa w wielkiej rodzinie mediów w Polsce i świecie. O to się modlimy w czasie tej Mszy Świętej.

 

 

Nasz Dziennik, 2006-12-09

http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=7039


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry