Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam tekst memorandum, jakie skierowałem do Przewodniczącego Komisji Europejskiej Romano Prodiego w związku z wypowiedzią Komisarza G. Verheugena obrażająca Naród Polski. Jednocześnie informuję, że w tej sprawie wystąpiłem jako Poseł na Sejm RP z interpelacją do premiera rządu.

 

Z poważaniem,

Witold Tomczak

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bruksela, 6 kwietnia 2004

 

 

Witold Tomczak

Poseł na Sejm RP

Obserwator w Parlamencie Europejskim

 

 

 

Szanowny Pan

Romano Prodi

Przewodniczący Komisji Europejskiej

Bruksela

 

 

 

MEMORANDUM

 

w związku z wypowiedzią Pana Komisarza Güntera Verheugena

z dnia 25 marca 2004r. obrażającą Naród Polski.

 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

 

 

Według informacji przekazanej także przez Polską Agencję Prasową, Komisarz do spraw rozszerzenia Unii Europejskiej Pan Günter Verheugen oświadczył, że "nacjonaliści, szowiniści i reprezentanci skrajnego katolicyzmu podsycają w Polsce wrogość do Unii Europejskiej, ale większość polskiego społeczeństwa jest zdecydowanie za członkostwem". Pan Verheugen powiedział ponadto, że "w Polsce mamy bardzo spolaryzowany system polityczny. Opozycja jest podzielona, ale wśród opozycji mamy silne elementy, które są nie tylko nacjonalistyczne, ale naprawdę szowinistyczne, skrajnie populistyczne".

 

W związku z powyższą wypowiedzią Pana Komisarza Verheugena, oświadczam co następuje:

 

1. Określenie przez Pana Güntera Verheugena znakomitej większości Polaków - patriotów (trzeźwo oceniających aktualne zagrożenia dla Ojczyzny), mianem: "nacjonalistów, szowinistów i skrajnych katolików", jest wyrazem wrogości do Polski i moich Rodaków.

 

2. W tradycji i historii Polskiego Narodu obce były takie kierunki światopoglądowe jakie Pan Verheugen przypisał Polakom w udzielonym wywiadzie.

 

3. Przypominany przez Komisarza Unii Europejskiej nacjonalizm i szowinizm, każdemu dorosłemu Polakowi kojarzy się niezmiennie z III Rzeszą Niemiecką i jej zwyrodniałymi politykami.

 

4. Polska i Polacy zapłacili najwyższą cenę spośród narodów Europy za czynne przeciwstawienie się w roku 1939 praktycznemu niemieckiemu nacjonalizmowi i szowinizmowi. To właśnie Polaków i Polskę najokrutniej dosięgła niemiecka dyskryminacja (przykładem niech będzie: Oświęcim, Brzezinka, Majdanek, zniszczona Warszawa, zniszczone polskie Wybrzeże, spalone miasta i wsie) i że to właśnie w Niemczech (ojczyźnie Pana Verheugena) ukute zostało nośne hasło "Deutschland über alles" torujące "Drang nach Osten".

 

Z poważaniem,

Witold Tomczak

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry