Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
RZECZPOSPOLITA POLSKA

NOWA USTAWA

            ROZBIJA RODZINY

 

“W przekonaniu Departamentu Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości wzrost pozwów spowodowany jest wejściem w życie Ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 28, poz. 2255), co wynika z pism przewodniczących wydziałów oraz z części uzasadnień pozwów.” (Z odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na interpelację Posła Artura Zawiszy z dnia 14 maja 2004 r.)

 

 

RZECZPOSPOLITA POLSKA                                  Warszawa, dnia 15 października 2004

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Al. Ujazdowskie 11

00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33

Centrala tel. 52-12-888

DSP VI 070/20/04

Pan Artur Zawisza

Poseł na Sejm

Rzeczpospolitej Polskiej

Biuro Poselskie, ul. Koszykowa 10

00-564 Warszawa

 

 

W nawiązaniu do pisma Pana Posła z dnia 29 września 2004r. uprzejmie przedstawiam dane statystyczne dotyczące wpływu spraw o rozwód i separację za III kwartał 2003r. i 2004r.

 (...)

W apelacji białostockiej nastąpił wzrost tego rodzaju spraw o 56 %,

w apelacji gdańskiej o 45 %,

w katowickiej o 37 %,

w krakowskiej o 53 %,

w lubelskiej o 77 %,

w łódzkiej o 63 %,

w poznańskiej o 36 %,

w rzeszowskiej o 57 %,

warszawskiej o 35%

oraz we wrocławskiej o 34 %.

 

Średni krajowy wzrost spraw o rozwód i separację wyniósł 45 % w porównaniu z trzecim kwartałem 2003r.

 

Przedstawiając powyższą odpowiedź pozostaję w przekonaniu, że zawiera wszystkie oczekiwane przez Pana Posła informacje.


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry