Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Do działu Aktualności, Listy i Temat miesiąca

Nowe  prawo

nakłania do rozwodów

 

Przesyłam w załączeniu najnowszą informację dotyczącą wzrostu liczby rozwodów i separacji w III kwartale br. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 

Skala rozwodów i separacji oraz rezygnacji z zawierania związków małżeńskich przez ludzi biednych z powodu zabiegania o świadczenia rodzinne, przysługujące tylko osobom samotnie wychowującym dzieci, stanowi cywilizacyjne zagrożenie dla naszego kraju. Wzrost ten jest szczególnie wysoki w tych regionach Polski, gdzie żyje więcej ludzi biednych, uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej.

 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie 1 maja br. okazała się wybitnie antydziecięca i antyrodzinna w efekcie wprowadzenia nierównego dostępu do istotnych świadczeń rodzinnych dla dzieci z rodzin pełnych i niepełnych znajdujących się w identycznej sytuacji materialnej.

 

Dyskryminując w dostępie do świadczeń dzieci z rodzin pełnych, spowodowała masowe starania ich rodziców o uzyskanie statusu osoby samotnie wychowującej dziecko poprzez rozwód, separację bądź powstrzymanie się od zawarcia małżeństwa.

 

Skala wzrostu rozwodów i separacji wyniosła w pierwszym kwartale br. 32%, w drugim 65%, a w trzecim 45% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

 

Wymieniona ustawa odpowiada za dezintegrację rodzin na dużą skalę, zachęca do samotnego wychowywanie dzieci, godząc w ich podstawowe dobro, jakim jest wychowanie w rodzinie pełnej. Narusza ona konstytucyjne zasady równego traktowania, poszanowania praw dziecka, ochronę małżeństwa i rodziny.

 

Zapobiec dalszym tragediom dzieci i rodzin może jedynie nowelizacja tej ustawy, która wprowadzi równe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych uzależnionych wyłącznie od sytuacji materialnej rodziny.

 

W załączeniu informacja Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca wpływu spraw o rozwód i separację w III kwartale br. oraz dane te przedstawione w formie graficznej.

 

Antoni Szymański

(0-602-644472)

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry