Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Antypolonizm bezkarny

Jerzy Urban prawomocnie skazany

 

Sąd apelacyjny podtrzymał wczoraj wyrok skazujący Jerzego Urbana, redaktora naczelnego brukowca "Nie". Uznał, że w 2002 r. na łamach swojego tygodnika umyślnie i świadomie znieważył on Ojca Świętego Jana Pawła II. Wyrok jest prawomocny i Urban będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 20 tys. zł.

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał wczoraj, że Jerzy Urban jest winien zarzucanego mu czynu, dlatego podtrzymał wyrok sądu I instancji. - Niewątpliwie zniewaga nastąpiła na terytorium Polski w sposób publiczny - podkreślił w ustnym uzasadnieniu sędzia przewodniczący Jan Krośnicki. - Znieważenie nastąpiło w sposób umyślny - dodał. Urban, jako wieloletni dziennikarz, redaktor naczelny i swego czasu członek władz państwowych, miał pełną świadomość, że w swoim felietonie obraża nie tylko głowę Kościoła katolickiego, ale również głowę Państwa Watykańskiego. W ocenie sądu, data publikacji artykułu nie była przypadkowa i zbiegła się z przyjazdem Ojca Świętego do Polski.

Sędzia Krośnicki przytoczył w uzasadnieniu fragmenty opinii biegłych: prasoznawcy i językoznawcy, które stwierdzały, że redaktor naczelny "Nie" dopuścił się przekroczenia granic krytyki, ośmieszał i drwił z Papieża, a użyte środki językowe miały charakter lekceważący, pogardliwy i znieważający, a także zawierały wulgaryzmy.

Sąd stwierdził również - wbrew stanowisku obrony - że została spełniona zasada wzajemności (istnienie przestępstwa znieważenia głowy państwa w kraju, którego ta głowa państwa jest obywatelem), której istnienie jest kluczowe dla wydania wyroku skazującego. - Papież jest nie tylko głową Kościoła katolickiego, ale również głową Państwa Watykańskiego - stwierdził sędzia przewodniczący, przytaczając odpowiednie regulacje prawne potwierdzające istnienie zasady wzajemności.

Redaktor naczelny "Nie" po ogłoszeniu wyroku powiedział dziennikarzom, że jest nim oburzony. W sposób kpiący wypowiadał się o treści orzeczenia i o Janie Pawle II. Dodał, że gdyby teraz pisał swój felieton, to by go jeszcze "wzmocnił".

W styczniu zeszłego roku Jerzy Urban został skazany na 20 tys. zł grzywny za znieważenie Jana Pawła II jako głowy Państwa Watykańskiego poprzez publikację obraźliwego tekstu na łamach swojej gazety. W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że Urban w sposób bezpardonowy zaatakował Ojca Świętego, używając zwrotów poniżających i ośmieszających, a także naruszył cześć i godność Papieża.

Zenon Baranowski

 

 

Nasz Dziennik z dnia 9 marca 2006, Nr 58 (2468)

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20060309&id=po03.txt


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry