Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Do działów Aktualności i

 

WSKSiM - najlepsza uczelnia w regionie, czołowa w Polsce

Budujmy katolickie media

 

Z prof. dr. hab. Piotrem Jaroszyńskim - kierownikiem Katedry Filozofii Kultury KUL, wykładowcą i członkiem Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, rozmawia Dorota Zbierzchowska

 

Panie Profesorze, w ubiegłym roku w WSKSiM odbył się I Międzynarodowy Kongres na temat wychowania katolickiego. Był Pan bardzo zaangażowany w organizację tego wyjątkowego wydarzenia. Dlaczego naukowa refleksja nad szansami i zagrożeniami edukacji katolickiej na świecie została podjęta właśnie w tej młodej toruńskiej uczelni?

- Najważniejszy powód to ten, że nasza uczelnia chce realnie formować młode pokolenie w duchu pewnych zasad i wartości, które nazywamy katolickimi i patriotycznymi. A to nie jest łatwe, ponieważ na większości uczelni - nie tylko w Polsce, ale i w świecie zachodnim - panuje duch liberalno-kosmopolityczny. Niestety, dotyczy to również części uczelni, które określają się jako katolickie. Stąd, aby mieć dobre rozeznanie, uniknąć błędów i czerpać z właściwych wzorców, postanowiliśmy zapytać przedstawicieli różnych uczelni świata o to, jak naprawdę wygląda dziś sytuacja w ich krajach czy nawet na ich kontynentach, jeśli chodzi o tzw. edukację katolicką. Okazało się, że różnie.

 

Szczególnym gościem ubiegłorocznego kongresu był JEm. ks. kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, który przypomniał, że trzeba robić wszystko, aby szkoła katolicka przekazywała to, co jest jej bogactwem i sensem jej istnienia. Co Pan Profesor wskazałby jako najważniejsze zadanie dla współczesnej edukacji katolickiej?

- Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, jeśli potraktujemy je poważnie. Większości z nas edukacja katolicka kojarzy się przede wszystkim z lekcjami religii. I koniec. Tymczasem prawdziwa edukacja katolicka oznacza z jednej strony pogłębienie znajomości kultury katolickiej, zarówno w zakresie dzieł sztuki, literatury, filozofii i teologii, a z drugiej - edukacja ta ma wypromować szczególny etos człowieka reprezentującego wysoką klasę, co wyrażać się będzie choćby w sposobie traktowania własnej pracy czy odnoszenia się do innych ludzi. Jako Polacy szczycimy się tym, że ponad 90 proc. naszego społeczeństwa to katolicy, ale co z tego wynika dla życia codziennego, gdy obserwujemy wokół siebie niechlujstwo, gdy widzimy lekceważenie wiedzy, gdy słyszymy ten bezładny, pełen wulgaryzmów język? Otóż edukacja katolicka ma objąć całego człowieka i otwierać mu horyzonty, by piął się coraz wyżej.

 

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu znana jest przede wszystkim z kształcenia dziennikarzy przygotowywanych do służby prawdzie i człowiekowi. W jej misję doskonale wpisuje się więc temat II Międzynarodowego Kongresu "Media katolickie na świecie i w Polsce: szanse i zagrożenia". Jaki jest główny cel tegorocznego kongresu?

- Środki społecznego przekazu, zwane w skrócie mediami, wywierają tak olbrzymi wpływ na współczesnego człowieka, że w zasadzie żadne liczące się środowisko nie jest w stanie bez własnych mediów zachować i rozwijać swej działalności, a cóż dopiero mówić o potężnym Kościele katolickim, który jest obecny na całym świecie. Ale tu pojawia się szereg problemów, ponieważ większość mediów, i to w skali świata, jest kontrolowanych przez środowiska mniej lub bardziej niechętne czy nawet wrogie Kościołowi. Widzimy to na przykładzie choćby naszego kraju, gdzie ataki na Kościół (np. na Radio Maryja) są na porządku dziennym. W tej sytuacji warto zrobić taki krótki przegląd, by zobaczyć, jak to wygląda gdzie indziej. Okazuje się, że też niewesoło. Ale taka wiedza może stać się okazją do większej mobilizacji katolików, by włączali się w dzieło tworzenia i rozwijania katolickich mediów.

 

Z jakich krajów i ośrodków naukowych przybędą do Torunia tegoroczni prelegenci?

- Staraliśmy się zaprosić albo znakomitych specjalistów z kręgów uniwersyteckich, albo też doświadczonych i wyrazistych w swych poglądach dziennikarzy. Mamy więc prelegentów z Australii, z obu Ameryk (Kanada, Stany Zjednoczone, Chile), z Afryki (Nigeria), z Europy (Anglia, Hiszpania, Włochy). A wreszcie, co jest dla nas niezwykłym wyróżnieniem, połączymy się poprzez satelitę z JEm. ks. kard. Zenonem Grocholewskim. Będzie to wideokonferencja.

 

Panie Profesorze, kogo szczególnie zachęciłby Pan do obecności podczas obrad II Międzynarodowego Kongresu w WSKSiM?

- Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby aktywnie włączyć się w budowanie katolickiej kultury medialnej, a w szczególności pracowników naukowych, dziennikarzy i studentów. Bo to wspaniała przygoda posłuchać prelekcji znakomitych gości, z których wielu pokona tysiące kilometrów, aby spotkać się z nami w naszej toruńskiej uczelni. A więc zapraszamy!

 

Bardzo dziękuję za rozmowę.

 

 

Nasz Dziennik, sobota-niedziela, 14-15 listopada 2009, Nr 267 (3588)

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20091114&typ=my&id=my31.txt

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry