Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Pismo Święte na temat wróżbiarstwa (fragmenty)

Pismo Święte na temat

wróżbiarstwa

(fragmenty)

 

 

Księga Kapłańska 19,26

(jednocześnie fragment Pięcioksięgu):

/.../ Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów.

 

Księga Kapłańska 19,31

(jednocześnie fragment Pięcioksięgu):

Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

 

Księga Kapłańska 20,6

(jednocześnie fragment Pięcioksięgu):

/.../ przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu.

 

Księga Kapłańska 20,27

(jednocześnie fragment Pięcioksięgu):

Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. /.../

 

Księga Powtórzonego Prawa 18,10-14

(jednocześnie fragment Pięcioksięgu):

(10) Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; (11) nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. (12) Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza. (13) Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu. (14) Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój.

 

Dzieje Apostolskie 16,16-19:

(16) Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica, opętana przez ducha, który wróżył. Przynosiła ona duży dochód swym panom. (17) Ona to, biegnąc za Pawłem i za nami wołała: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia. (18) Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha: Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł. (19) Gdy panowie jej spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysku, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek przed władzę,

 

 

Zob. też: 2 Księga Królewska 17,15-18; 21,1-16;  1 Księga Kronik 10,13-14;  2 Księga Kronik 33,1-6;  Mądrość Syracha 34,5-6;  Księga Izajasza 2,6; 44,25;  Księga Zachariasza 10,1-2;

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry