Powrót


Kompromitujące studia
Wiedza to przyszłość - ale jaka wiedza?

Dawno, dawno temu był czas, kiedy to studenci amerykańskich uczelni zajmowali się klasykami. Teraz jest zupełnie inaczej, dzisiejsze bowiem studia miast zajmować się Platonem, Dantem czy Szekspirem, skoncentrowały się na poznawaniu "rządów i racji płci, zwalczania rasizmu, racji bytu ludzi na ciele matki ziemi" lub też "wrodzonej przewagi mniejszości seksualnych".

I chociaż ogólnie można stwierdzić, że Akademia jako taka nie pada jeszcze na twarz przed ortodoksją politycznej poprawności, to wcale me znaczy że "współczesne problemy równości wszechwymiarowej" pozostają jej obcymi.

Jedną z grup przyglądających się programom nauczania akademickiego jest Accuracy in Academia, wydająca dwa razy do roku specjalny numer Campus Raport, poświęcony właśnie "zdobyczom" współczesnego, amerykańskiego curriculum. Jedno z ostatnich wydań raportu wydrukowało listę "parszywej dwunastki (Dirty Dozen)" kursów akademickich, będących kompletnym ośmieszeniem niektórych amerykańskich uczelni, żeby nie wspomnieć o poziomie nauczania.

Oto niektóre z nich:
Bucknell University za jedne 28.300 $ rocznie oferuje "Green Utopias (Zielone utopie)", czyli kurs "wprowadzający studentów do literackiej utopii i naukowo - kulturalnych artykułów w temacie różnych wariantów nurtów ekologicznych, oferujących alternatywne rozwiązania konceptowe, mające na celu
ratowanie ziemi przed całkowitą Jej destrukcją przez ludzi".
Z kolei Uniwersytet Płn. Arizony (UNA), oferuje jednoroczny kurs "Odkrycie płci kobiety i etyka". 22.000 $ opłaty za ten kurs pozwoli, aby "studenci mieli możność zagrania na akademickiej scenie rolę samotnej kobiety z dzieckiem, na zasiłku socjalnym". Podczas kursu będzie można się również nauczyć "tygodniowego budżetowania potrzebnego do wyżywienia zainteresowanych, a także rozsądnego zakupu męskich i damskich środków antykoncepcyjnych".

"Star Trek i religia", kurs na Uniwersytecie Indiana, z grupy podyplomowych, daje studentom szansę zrozumieć "krytyczne uwagi tych wszystkich, którzy odkryli że religia jest niczym innym, jak tylko odbiciem sferycznym mistyki w kosmicznej terminologii".

Nie można nie wspomnieć o różnego rodzaju kursach, przeznaczonych dla całej gamy różnych mniejszości, począwszy od niedoszłych alkoholików, a skończywszy na fetyszystach ulicznych latarni.

Dla przyszłych więc amerykańskich magistrów, inżynierów, doktorów, Uniwersytet Kalifornia proponuje za 35.000 $ trzysemestrowy kurs "Detektywistyczna fikcja dla lesbijek i gay-ów", w czasie którego, "studenci pierwszego semestru tylko czytają dziesiątki opowiadań i książek detektywistycznych", aby w pozostałym czasie, "móc przeprowadzać szczegółowe analizy różnic zabronionych przez prawo orientacji seksualnych, jako przeciwwagi nielegalnych aktywności antagonistów".

Uniwersytet Pensylvania za jedne tylko 29.850 $ rocznie zaprasza na "Feministyczne spojrzenie na baśnie i legendy", w jakże chwalebnym celu "udowodnienia raz na zawsze męskiego podejścia do treści baśni i legend, gdzie postać kobiety zawsze jest kojarzona z dziećmi, przy równoczesnym wymazaniu ich kobiecego ducha, oraz pragnień i wymogów seksualnych".

Trudno jest również pominąć szereg kursów w ogólnym temacie "Relacje Afroamerykanów do hegemonii białych". Uniwersytet Michigan w 1998 roku oferował kurs pod nazwą "Problemy w rozwoju seksualnym Afroamerykanów, rozwój teorii preferencji", z którego można było się dowiedzieć o "znacznej przewadze zdolności utrzymywania stopnia erekcji u osób pochodzenia Afroamerykańskiego, przy równoczesnym jakby upadku zdobytych w latach 60 - tych praw obywatelskich".

Wydaje mi się, że jakiekolwiek komentowanie jest zbyteczne. Ktokolwiek jednak jeszcze sądzi, że edukacja amerykańska zasługuje na padanie przed nią czołem, jest moim skromnym zdaniem, nie dość dobrze doinformowany.

Wilhelm Głowacki

Powrót

| Aktualności |  Oświadczenia |  Zaproszenia |  Głos Polonii |  Fakty o UE | 
| Antypolonizm |  Globalizm |  Program Rodziny Polskiej |  | Kultura | 
 |  Temat Miesiąca |  Poznaj Prawdę |  Prawda historyczna |