Powrót


Historyczne przykłady

(...) Obowiązkiem każdego obywatela jest obrona swojej ojczyzny, a w chwili obecnej Polska stoi przed upadkiem cywilizacyjnym. Chcąc przyłączyć się do jej ratowania, bo jest jeszcze szansa, należy przestać narzekać i szukać wokoło winnych. Powinniśmy natychmiast wyciągnąć wnioski z naszej przecież bogatej historii. Weźmy przykład z naszych wielkich autorytetów, których mieliśmy wcale nie mało.

Jednym z przykładów niech będzie humanista i fabrykant Hipolit Cegielski, który w "Gazecie Polskiej" w roku 1848 wytyczył program, gdzie na pierwszym miejscu była idea pracy organicznej, solidaryzmu narodowego i legalizmu, a w ramach określonych tą polityką - obrona narodowości polskiej, polskiego języka tudzież polskiego stanu posiadania w rolnictwie, handlu i przemyśle:

"Materialną podstawą narodowości - pisał Cegielski w artykule "Barwa Nasza" z dnia 6 lipca 1848 roku -jest ziemia, przemysł i handel, a kto ziemię, przemysł i handel wydaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród" (...) "Obowiązkiem wszystkich Polaków bez względu na pochodzenie społeczne - jest entuzjazm dla narodowości swojej, wytrwałość i cierpliwość, rozum i ostrożność, żelazna konsekwencja, oględność na najdrobniejsze rzeczy, niespracowana i nieustająca czynność, wreszcie wspólne i jednozgodne działanie". A za kardynalne wady Polaków uważa Cegielski - "oziębłość dla narodowej sprawy, zwątpienie i zniechęcenie, lekceważenie i lenistwo, a wreszcie szarpanie się wzajemne".

Te wyżej wymienione zalety, a w szczególności żelazna konsekwencja i nieustająca czynność cechowała innego wielkiego patriotę, hr. Władysława Zamoyskiego, który doprowadził do zwycięstwa w dwudziestoletniej wojnie o Morskiego Oko z ludźmi ówczesnego najbogatszego pana Śląska, księcia Krystiana Kraft-Hohenlohe-Oehringen.

O takich przykładach ludzi czynu i wielkich polskich patriotów można byłoby napisać kilkutomowe dzieło.

Musimy porzucić nasze społeczne wady, o jakich wspomina wcześniej Hipolit Cegielski i wsłuchać się, co pisze w swojej książce "Rozwój Moralności" Feliks Koneczny o zbiorowej odpowiedzialności:
"W życiu zbiorowym musi być odpowiedzialność spotęgowana, inaczej zrzeszenie będzie się staczać do upadku. Jednym ze składników odpowiedzialności w społeczeństwie jest sprawiedliwość. Jakaż mogłaby panować sprawiedliwość w społeczeństwie, gdzieżby zagarnęli władzę nieodpowiedzialni kombinatorzy, gromadzący fortuny prywatne na ruinach żyda publicznego?", zapytuje na str. 50 Koneczny. (...)

Michał Wolnicki - Bawaria

Powrót

| Aktualności |  Oświadczenia |  Zaproszenia |  Głos Polonii |  Fakty o UE | 
| Antypolonizm |  Globalizm |  Program Rodziny Polskiej |  | Kultura | 
 |  Temat Miesiąca |  Poznaj Prawdę |  Prawda historyczna |  Listy |