MENU
 

KLUBY RP

 

WYŚLIJ TEN ADRES

 

LINKI

Jasna Góra
Lubelska Szkoła Filozofii


Instytut Edukacji Narodowej
Radio Maryja

 


BANER REKLAMOWY

Umieść nasz baner-link na swojej stronie

Umieść nasz baner-link na swojej stronie

 

Poznaj Prawdę

Becikowe w Rosji [23.05.10]
Becikowe w Rosji (w przeliczeniu na złote) wynosi 30.000 złotych, w Czechach comiesięczny dodatek rodzinny na każde dziecko wynosi 1000 złotych.
Więcej ...

Homeopatia. Odetnij się od grzechu [23.03.10]
/.../ mówią o tym niektórzy homeopaci, jak np. Angerer: "W świętym akcie potencjalizacji moc uzdrowieńcza wyzwala się z więzów struktur ziemskich i przywraca w chorym organizmie harmonię". "Święty akt potencjalizacji" to nie jest język lekarza, a wyznawcy. /.../
Więcej ...

Aborcja, antykoncepcja, nowotwór. Wnioski z raportu naukowców amerykańskich. [08.03.10]
/.../ przerwanie ciąży zwiększa o 40% ryzyko zachorowania na nowotwór. Natomiast stosowanie antykoncepcji hormonalnej przez kobiety poniżej 18 roku życia zwiększa ryzyko zachorowania na przerzutowego potrójnie negatywnego raka piersi aż o 270 % /.../
Więcej ...

Misjonarze o prawdziwych przyczynach kryzysu w regionie afrykańskich Wielkich Jezior [10.01.10]
/.../ Misjonarze podkreślają, że wspólnota międzynarodowa nie może już dłużej chować głowy w piasek i udawać, że przyczyną konfliktu są kwestie etniczne, a nie rabunkowa gospodarka surowcami mineralnymi. Tymi, którzy rzeczywiście stoją u podstaw braku pokoju, są międzynarodowe koncerny i spółki wydobywcze z siedzibami w Europie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Azji, które bezkarnie łupią bogactwa Konga. /.../
Więcej ...


Skala zakażeń wirusem HIV [26.11.09]
Według szacunków UNAIDS na świecie HIV zakaziło się ok. 68 mln osób. Obecnie z wirusem żyją ok. 33 mln osób. /.../ Zakażenia HIV dotykają głównie osób młodych. Ponad 50 proc. zakażających się HIV na świecie to osoby między 15. a 24. rokiem życia.
Więcej ...

Utopijny raj [Siostra Michaela Pawlik][31.08.09]

Więcej ...

Nie sprzedawać ziemi [31.08.09]
/.../ Sprzedając ziemię obcym sprzedaje się im cząstkę ojczyzny, jej wolności i niepodległości - powiedział w niedzielę bp Stanisław Napiera /.../
Więcej ...


Ujawnić koszty własne [25.01.08]
Z apelem do międzynarodowych organizacji, aby informowały ofiarodawców, jaki procent zebranych pieniędzy idzie na utrzymanie ich samych, wystąpił przewodniczący Papieskiej Rady /.../ w zdumienie wprawiają dane, według których czasami koszta własne tych organizacji stanowią niewiele mniej niż połowę ich przychodów. /.../
Więcej ...

Radio Maryja zasłużone dla Chrystusa i Ojczyzny [12.01.08]
/.../ medalem "Milito pro Christo" (...) - odznaczeniem przyznawanym przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego - zostało uhonorowane Radio Maryja, a wraz z nim Telewizja Trwam i "Nasz Dziennik". /.../ wręczono także dyplomy "Benemerenti" (...). Otrzymali je ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski, i Biuro Ochrony Rządu /.../
Więcej ...


Są fundusze na geotermię [15.11.07]
/.../ Projekt geologiczny zakładający poszukiwanie i wykorzystywanie energii wód geotermalnych znajdujących się pod Toruniem został opracowany przez zespół pod kierownictwem prof. Józefa Sokołowskiego /.../ Jest to tania energia, gwarantująca rozwój polskiej energetyki /.../ czysta, przy otrzymywaniu której nie produkuje się żadnych zanieczyszczeń. /.../ Polska przyjęła na siebie międzynarodowe zobowiązania dotyczące pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Z roku na rok ich udział powinien być coraz wyższy w ogólnym bilansie energetycznym, /.../ może właśnie geotermia zapewni nam wypełnienie naszych zobowiązań i uchroni przed płaceniem wysokich kar /.../
Więcej ...

Świat na nas patrzy? [Prof.P.Jaroszyński][15.10.07]
/.../ próbuje się zwykłych ludzi zastraszyć, a może zawstydzić przy pomocy takich sfor-mułowań: co na to powie świat? /.../ A za mediami stoją konkretni ludzie, a nie świat i nie Europa; stoi właściciel i stoją dobrani przezeń dziennikarze. /.../ Co ja wiem o jakimś redaktorze Blaumanie z "Frankfurter Zeitung", który nam grozi palcem. A jakie on ma wykształcenie? Skąd czerpie wiedzę o Polsce? Czy go czasem nie wciągnięto do jakiegoś lobby? /.../
Więcej ...

Co dalej z polską nauką? Z prof. Piotrem Jaroszyńskim, kierownikiem Katedry Filozofii Kultury KUL, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler [15.10.07]
Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski zwrócił się /.../ do ministra nauki Michała Seweryńskiego, iż powinien on w drodze odpowiedniego rozporządzenia nadać statut Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (CK), bo obecnie statut ten ustala sama komisja. /.../ Ideologia, która dała intelektualne podstawy dla największego totalitaryzmu i zbrodni w dziejach ludzkości, nadal jest pieszczochem salonów i różnych komisji. Moim zadaniem jest ostrzegać /.../
Więcej ...

Manipulować znaczy zakłamywać [Bp. Adam Lepa][06.08.07]
Jednym z paradoksów naszych czasów jest fakt, że nigdy dotąd nie mówiono z taką determinacją o prawach osoby ludzkiej jak obecnie, a jednocześnie nigdy tak bardzo nie była zagrożona godność człowieka ze strony manipulatorów jak właśnie dziś. Oznacza to, iż obrona praw człowieka jest niedostateczna, natomiast wpływ manipulacji staje się coraz bardziej skuteczny. /.../
Więcej ...

Marksistowskie piętno [Prof.dr.hab.P.Jaroszyński][06.08.07]
(...) Tazbir wprost spijał Marksa, i to... po rosyjsku. (...) Mamy tu esencję marksizmu w pigułce: chłop polski zamiast mordować szlachtę czy burzyć kościoły, jak to miało miejsce w krajach objętych wojnami religijnymi, pozostaje katolikiem, a co zdolniejsi robią nawet kościelne kariery. Dla marksisty jest to nie do pojęcia. (...) wspomniany tu autor był przez 10 lat do niedawna szefem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, a więc zarówno w III jak i IV RP. No comments.
Więcej ...

Czy to aby uniwersytet? [Prof.dr.hab.P.Jaroszyński][16.07.07]
Trzecia zasada to "swoboda prowadzenia badań naukowych i kształcenia". Zasada ta jest uznana za najbardziej fundamentalną, dlatego warto doczytać, o co w niej chodzi. Okazuje się, że trafiamy w samo jądro... politycznej poprawności. Uniwersytet ma bowiem odrzucić nietolerancję i zawsze pozostawać gotowym do dialogu. Ciekawy fundament, zważywszy, że w tradycji kultury zachodniej naczelnym zadaniem uniwersytetu było szukanie, odkrywanie i dzielenie się prawdą, a nie zabawa w tolerancję. (...) tolerancja nie może być celem, ani fundamentem pracy uniwersytetu, bo nie ma tolerancji ani dla fałszu, ani dla zła. (...) Potrzebujemy debaty nad stanem nauki polskiej, na ile tkwi ciągle w trujących oparach PRL-u, a na ile budzi się do wol-ności. Bo przecież coś z tym trzeba zrobić, marnowany jest intelektualny potencjał młodych pokoleń. (...)
Więcej ...

O szefie Sekcji Nauk Humanistycznych CK [Prof.dr.hab.P.Jaroszyński][16.07.07]
(...) co pisali i pisują uczeni mężowie, którzy obudowani tytułami wznoszą się ponad społeczeństwo (...). Czy można się dziwić, że stan polskiej humanistyki jest tak opłakany, gdy na jej czele stoją tacy luminarze? (...) Musi wobec tego u nas powstać zupełnie nowy system generowania kadr (...). Potrzebujemy tego od dziś, od zaraz, bo naprawdę marnują się nowe pokolenia polskich humanistów, zdolne i utalentowane.
Więcej ...

Europa bez pamięci [Prof.dr.hab.P.Jaroszyński][09.03.07]
/.../ domagają się wielkich odszkodowań od Polski. Od Polski, czyli od nas, czyli od tych, którzy zostali napadnięci, ograbieni, uwięzieni i zamordowani. /.../ Musimy znać prawdę o naszej polskiej przeszłości, aby bronić się przed kolejnymi nie tylko atakami przeciwko nam, ale przed próbą fizycznego nas ograbiania /.../ Uczmy się historii, bardzo dokładnie i ze zrozumieniem, abyśmy wiedzieli, co próbuje się nam odebrać i abyśmy nie pozwoli sobie odebrać tożsamości, na którą składa się przede wszystkim jakże drogocenna pamięć.
Więcej ...


Holenderski sąd zalegalizował partię pedofilów [16.08.06]
/.../ Holandia, która już zezwoliła na używanie miękkich narkotyków, zalegalizowała prostytucję oraz związki homoseksualne, jest teraz zaszokowana powstaniem partii pedofilskiej /.../
Więcej ...

Kiedy koniec PRL-u w polskiej nauce? [Prof.P.Jaroszyński][28.06.06]
/.../ Nauka polska po cichu wpasowała się w tzw. transformację ustrojową, tak jak gdyby nigdy nic się nie stało. A przecież jej komunistyczna przeszłość nie wygląda różowo, dokładniej mówiąc - jest bardzo czerwona. W nauce polskiej nie dokonała się ani dekomunizacja, ani nie było lustracji, tak jak to miało choćby miejsce w byłej NRD, gdzie zwolniono z pracy ok. 5 tysięcy profesorów politruków. /.../
Więcej ...

Naukowiec dezinformował o skutkach katastrofy w Czarnobylu [08.06.06]
/.../ podejrzeń co do poważnych skutków katastrofy dla Francji nabrano z powodu notowania zwiększonej liczby przypadków raka trzustki. /.../ dostarczane w roku 1986 informacje dotyczące skutków katastrofy czarnobylskiej dla Francji były kłamliwe. Z raportu wynikało, że w niektórych częściach kraju skażenie radioaktywne było na poziomie porównywalnym do spotykanego w okolicach Czarnobyla. /.../
Więcej ...

Sponsorowani z publicznych pieniędzy [08.06.06]
/.../ organizacje homoseksualne otrzymują granty m.in. od Fundacji Batorego, Instytutu Spraw Publicznych, Komisji Europejskiej, stołecznego Ratusza, kancelarii premiera oraz resortu pracy i polityki społecznej. /.../
Więcej ...


Zadłużenie Polski [16.08.05]
(...) na przestrzeni tylko ostatnich 5 lat panowie ministrowie finansów, trzech panów B. - pan Balcerowicz, pan Bauc i pan Belka doprowadzili do tego, że Polska ma w tej chwili już około 430 miliardów (...) złotych długu. A więc kilkanaście razy więcej, niż dług zagraniczny, który odziedziczyliśmy po Edwardzie Gierku. I proces tego zadłużenia rośnie. (...) w 2001 roku długi Polski wynosiły około 280 miliardów złotych (...) Czy obecny rząd i rządy poprzednie nie zostawiły takiej bomby z opóźnionym zapłonem, związanej z kwestią spłaty (wykupu) różnych obligacji, bonów skarbowych (...)
Więcej ...

Chińscy komuniści przy biernej postawie świata prześladują katolików. [09.07.05]
Chińskie władze aresztowały w poniedziałek księdza biskupa Jia Zhiguo z działającego w podziemiu Kościoła katolickiego pozostającego w łączności ze Stolicą Apostolską. (...) jest to już szóste od kwietnia 2004 r. zatrzymanie tego duchowne-go, który przesiedział w więzieniu łącznie około 20 lat. (...)
Więcej ...

Bp Stefanek przestrzega przed nachalną seksedukacją [26.03.05]
(...) Metoda przeprowadzenia badań [przez prof. Izdebskiego], zwłaszcza pytania zawarte w ankiecie wypełnianej przez uczniów, były oprotestowane przez rodziców, nauczycieli i wielu wybitnych pedagogów. (...) Jest to indoktrynacja albo propaganda, nie nauka (...)
Więcej ...

Amerykańscy Żydzi sprzeciwiają się stosowanemu przez media określeniu "polskie obozy" [12.02.05]
(...) Oświadczenie żydowskiej organizacji jest reakcją na szereg kłamstw (...) "New York Times" (...) zarzucił Polakom współuczestnictwo w mordowaniu Żydów. (...) Oskarżenia te były tak poważne, że zareagowały na nie nawet polskie placówki dyplomatyczne. (...)
Więcej ...

Ustawa wymusz rozwody rozbija rodziny [29.01.05]
Nadal obowiązuje ustawa, która spowodowała wzrost liczby rozwodów o 40%.
Więcej ...

Jerzy Urban skazany za zniważenie Ojca Świętego [29.01.05]
20 tys. zł grzywny za znieważenie Jana Pawła II jako głowy Państwa Watykańskiego
Więcej ...

Mccorvey przeciw ROE [29.01.05]
Norma McCorvey, która jako Jane Roe doprowadziła w 1973 r. do zalegalizowania w Stanach Zjednoczonych zabijania dzieci poczętych, zaapelowała do Sądu Najwyższego o cofnięcie tamtej tragicznej decyzji. Na poparcie swego apelu przedłożyła sądowi m.in. świadectwa ponad tysiąca kobiet, które czują się poszkodowane w wyniku tzw. aborcji.(...)
Więcej ...

Instruktaż mordu [14.01.05]
"Wydalenie tkanki ciążowej", "wydalenie jaja płodowego" - to główne określenia stosowane w broszurze "Bezpieczne przerwanie ciąży" wydanej przez agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światową Organizację Zdrowia (WHO). Na niemal 60 stronach wydawnictwa znajdujemy instrukcję zabijania dzieci w łonach matek. (...)
Więcej ...

Wspomnienia położnej [02.11.04]
(...) Temat tzw. aborcji pojawił się po pół roku nauki, na lekcjach pielęgniarstwa położniczego. (...) Musiałyśmy wiedzieć, jakich narzędzi się przy tym używa i jak je należy rozłożyć. Nic więcej. (..) W programie praktyk znalazło się także obserwowanie tzw. aborcji. (...)
Więcej ...

Kartki na mięso i nie tylko [08.10.04]
(...) Poniżej widoczne są autentyczne kartki, częściowo wykorzystane. Datowane są one od listopada 1982 r. do marca 1985 r. Na "kartki" było mięso, cukier, cukierki, mąka, płatki zbożowe, tłuszcze, masło, proszek do prania, papierosy, alkohol. Mam jeszcze kartki na obuwie. O ile sobie dobrze przypominam, były także kartki na mydło. Czy ktoś z Państwa pamięta, co jeszcze kupowaliśmy na "kartki" i jaki był pełen okres ich obowiązywania? (...)
Więcej ...

Nagonka na ks.Jankowskiego [28.08.04]
(...) ujawnianie gazetom fragmentów celowo wybranych faktów, znanych jedynie prowadzącemu i nadzorującemu śledztwo, jest ewidentne (...) zasady, które usiłowałem wszczepić prokuratorom, odchodzą w zapomnienie. (...) jako były prokurator wojewódzki (...) mam pełne moralne prawo domagać się od Pana, Panie Prokuratorze, podjęcia natychmiastowych działań w kierunku: - natychmiastowego odebrania przedmiotowego śledztwa Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku, - przekazania sprawy innej prokuraturze okręgowej (...)
Więcej ...

W obronie prałata ks.H.Jankowskiego [28.08.04]
(...) Prokuratura apelacyjna uznała, że dobro śledztwa wymaga, aby było ono kontynuowane przez inną prokuraturę. Trynka zaprzeczył, iż u podstaw tej decyzji leżały doniesienia prasowe o ojcu zastępcy prokuratora okręgowego w Gdańsku Ryszarda Paszkiewicza, który, według nich, był pracownikiem gdańskiej Służby Bezpieczeństwa nadzorującym w latach 80. działania wobec ks. prałata Henryka Jankowskiego. (...)
Więcej ...

Krwawe żniwo "Przystanku Woodstock" [28.08.04]
(...) Pełne ręce roboty ma policja, która już zatrzymała co najmniej dziewięć osób pod zarzutem posiadania bądĄ handlu narkotykami. (...) Mężczyzna, który - jak się podejrzewa - został wypchnięty z pociągu przez innych "woodstockowiczów" poniósł śmierć. (...) 21-letni mężczyzna w trakcie jazdy otworzył drzwi i uderzył głową w słup trakcji elektrycznej. (...) 17-letni pasażer innego jadącego na imprezę pociągu wypadł na tory koło Przywór w Opolskiem, doznając urazu kręgosłupa. (...) dostęp do taniego alkoholu i równie łatwy, aczkolwiek oczywiście nieoficjalnie, do narkotyków jest główną atrakcją Przystanku. (...) Lekarze i sanitariusze udzielają pomocy tym, którzy zdążyli już przedawkować alkohol i narkotyki. (...)
Więcej ...

Przystanek Woodstock [28.08.04]
(...) Zdecydowanie mniej młodych ludzi niż w ubiegłych latach brało udział w organizowanym przez Jerzego Owsiaka w Kostrzynie nad Odrą Przystanku Woodstock. (...) chcą się wyrwać spod opieki mamusi, napić się na maksa, przyćpać. (...) standardem był widok nieprzytomnych "pijanych w trupa" młodych ludzi, (...) młody mężczyzna, który wypadł z pociągu, poniósł śmierć, a kilka innych osób trafiło do szpitali z obrażeniami ciała. (...)
Więcej ...

Pułapka homeopatii [03.07.04]
(...) metoda leczenia polegająca na stosowaniu w bardzo dużym rozcieńczeniu środków, które w normalnym stężeniu powodują objawy podobne do objawów danej choroby". (...) Drugim etapem przygotowania leków homeopatycznych jest potencjalizacja lub dynamizacja, która polega na powtarzanych przy każdym rozcieńczaniu wstrząśnięciach. Owe wstrząsy mają uchwycić niewidzialną energię okultystyczną. (...) ta zasada wprowadza nas w świat (...) używania tajemnych mocy (...) Co należy czynić, jeśli spostrzegamy, że wystawiliśmy siebie na owo tajemne działanie? (...)
Więcej ...

Nękanie Radia Maryja [08.04.04]
(...) chociaż decyzja podjęta przez Prezesa URTiP (...) wprowadzająca natychmiastowe 10-krotne obniżenie mocy warszawskiego nadajnika Radia Maryja musi być zaliczona do działań szkodliwych (...), to jednak wycofanie się przez Pana (...) z jej podtrzymywania przyjmujemy jako pozytywny element. (...) w nowych koncesjach przyznanych w 2001 r. pewne formy dyskryminacji Radia Maryja zostały utrzymane. (...) I tak np. w Warszawie (...) Radio Maryja uzyskało nadajnik o mocy 1 kW, a dwaj pozostali ogólnopolscy nadawcy 120 kW i 10 kW. (...)
Więcej ...


W sidłach sekty [27.11.03]
Reklama rzekomo wspaniałych technik medytacyjnych (...) uśpiła czujność wielu rodziców i wychowawców. Brak tej czujności przyczynił się do bezkrytycznego przystępowania młodzieży do rożnych grup propagujących kulturę duchową Dalekiego Wschodu, legitymujących się znajomością jogi, zen oraz różnych ćwiczeń medytacji i relaksacji. Proponowane przy tym ćwiczenia oddechowe i różne diety wegetariańskie przez wiele lat nie wywoływały zdziwienia. Nie interesowano się problemem, czy na pewno diety owe nie prowadzą do wyniszczenia, a nieprawidłowe oddychanie, proponowane dla osiągnięcia przeżyć duchowych, nie jest aby szkodliwe dla zdrowia. (...)
Więcej ...

Kodeks Karny dopuszcza eutanazję [16.10.03]
W polskim prawie istnieje JUŻ możliwość bezkarnego stosowania eutanazji. Przepis ten nie jest stosowany, przypuszczalnie z obawy przed nieprzychylną reakcją (jeszcze) opinii publicznej. Leży jak bomba, która w każdej chwili może wybuchnąć.
Więcej ...

Pismo Św. n/t homoseksualizmu [05.09.03]
Pismo Święte jednoznacznie określa w poniższych fragmentach czyny homoseksualne jako "obrzydliwość", "bezecne namiętności", "pożycie przeciwne naturze", "bezwstyd", "zboczenie", "sprzeczne ze zdrową nauką".
Więcej ...

Wywiad z JE ks. bp. Zbigniewem Kiernikowskim [05.09.03]
(...) Tam, gdzie zostanie wprowadzona legalizacja związków homoseksualnych, nieodwołalnie dokona się wzrost tego zjawiska, już nie tylko przez tolerancję, ale przez propagowanie. (...) to, że osoby homoseksualne powinny być traktowane (...) [ze] współczuciem, nie znaczy, że można im stwarzać takie warunki, które popierałyby i utwierdzały je w ich dewiacji - odmienności. Przeciwnie: należy pomóc im wejść na właściwą drogę życia.
Więcej ...

Kościół a homoseksualizm [05.09.03]
Oficjalne stanowisko Kościoła Katolickiego w sprawie legalizacji związków homoseksualnych
Więcej ...

Sekta masońska [04.06.03]
(...) Już Klemens XII w bulli "In eminenti" z 28 kwietnia 1738 rzucił swe gromy na związki masońskie... stąd wzbronił wpisywania się do nich pod karą klątwy...
Więcej ...

Kulisy spraw państwowych [22.02.03]
(...) redaktor naczelny Gazety Wyborczej zawsze pozostawał w bieżącym kontakcie ze wszystkimi premierami, że tak powiem, każdego rządu, z każdym z nich był na "ty". (...)
Więcej ...

Kogo i po co finansuje Soros [21.12.02]
(...) zdjęcia prasowe przedstawiają Soros'a podejmowanego przez prezydenta Kwaśniewskiego, premiera Buzka (...) W Polsce beneficjentów pana fundacji liczymy w tysiącach.(...) W wywiadzie udzielonym (...) gazecie "The Independent" Soros powiedział: "To rodzaj choroby, kiedy uważasz się za bóstwo, stwórcę wszechświata, lecz teraz czuję się z tym dobrze (...)" (...) fortunę zbił (...) na spekulacjach finansowych (...) Soros w 2004 roku przykręci kurek z pieniędzmi (...) Cięcia dotyczą m.in. (...) Fundacji (...) Batorego, której dotąd przekazał ponad 60 milionów dolarów. (...)
Więcej ...

Rozmowa w Radiu Maryja z p. Anną Walentynowicz [08.12.02]
(...) Mówi się cały czas, że "walka z bezrobociem" i przy tej "walce" zamyka się ciągle nowe zakłady pracy. (...) człowiek, który jest jednocześnie szefem Regionu [związku zawodowego] i w radzie nadzorczej - powinien być wykluczony ze związku za przestępstwo zawodowe. A tymczasem na zjeĄdzie "Solidarności" otrzymuje (...) awans i wybrano go na szefa krajowej komisji "Solidarność". Więc jak ten związek będzie bronić? (...)
Więcej ...

Niemieckie pojęcie granic [14.03.02]
"Niemcy mają nadal w swojej konstytucji art. 116, który mówi o istnieniu Rzeszy w granicach z 1937 r., a więc Śląsk, Pomorze, Warmia i Mazury są w granicach Rzeszy. Po akcesji Polski do Unii będą dwa kraje, które mają Ziemie Odzyskane w swoich granicach. Jak pan myśli, kto wygra?"

(fragment zapytania posła Romana Giertycha skierowanego do ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza na posiedzeniu Sejmu) Źródło: Nasz Dziennik z 15 marca 2002r.

Naciski są potrzebne [04.03.02]
Kancelaria Premiera (...) ma m.in. za zadanie (...) monitoring i analizowanie opinii organizacji politycznych i związkowych na temat gospodarki i polityki gospodarczej rządu (...)
Więcej ...

Lichwa rujnuje Polskę [09.02.02]
W Polsce odsetki bankowe osiągają poziom od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, w Stanach Zjednoczonych - około 2%. (RP)
Więcej ...

O ile Niemcy są bogatsi od Polaków [02.10.01]
"(...) Oznacza to, po uwzględnieniu różnicy w sile nabywczej walut w obu krajach, że w Niemczech, wytwarzających produkt krajowy brutto ok. 5,5-krotnie wyższy niż w Polsce, ludność dysponuje zasobami pieniężnymi ok. 64-krotnie wyższymi niż w Polsce. (...)"
Fragment załącznika do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001r. (Monitor Polski nr 26 z 2001r. poz. 432, str. 535)

Większość straciła [05.08.01]
W lipcu większość funduszy emerytalnych osiągnęła ujemną stopę zwrotu. (...) Lipiec był kolejnym słabym miesiącem, w którym większość funduszy emerytalnych poniosła straty (...). SZ.K.
("Rzeczpospolita" z dnia 2.08.2001r)

Darmowe gazety, niepolskie gazety [21.05.01]
Tytuł i podtytuł rozdawanego za darmo dziennika "Metropol" (z 18 maja 2001) oznajmiają:
"Cały ten biznes sakramentalny", "Przełom maja i czerwca to prawdziwa droga przez mękę dla rodziców i chrzestnych"...
Stopka redakcyjna informuje, że dziennik wydaje TPP Sp. z o.o., należąca do Metro International SA, a dyrektorem zarządzającym jest René Frey...
Kto wykłada wielkie pieniądze na redagowanie, druk i kolportaż rozdawanego w masowych ilościach dziennika? Bo jaki ma w tym cel, to już częściowo widać...

Prof. Bernard Nathanson [07.05.01]
(...)i wytłumaczę, w jaki sposób mała, rewolucyjna grupa (było nas zaledwie kilku) wywróciła do góry nogami prawo dotyczące aborcji w Stanach Zjednoczonych.
Innym, bardzo istotnym elementem naszej taktyki, było fabrykowanie danych statystycznych w oparciu o rzekome badania opinii publicznej; mieliśmy bardzo nas wspierającego specjalistę statystyka, który podawał nam całkowicie nieprawdziwe dane, np. ile kobiet umiera rocznie wskutek nielegalnej aborcji, albo ile nielegalnych aborcji dokonuje się w ciągu roku. Podawał np., że rocznie na skutek nielegalnej aborcji umiera 10 tyś. kobiet. Jak się potem dowiedzieliśmy, prawdziwa liczba wynosiła 200 - 300 osób. Podawał też, że rocznie dokonuje się w USA około l mln nielegalnych aborcji. Tymczasem rzeczywista liczba to mniej więcej 150 tys.
(...)gdy Radio Maryja transmitowało również na teren Stanów Zjednoczonych moją konferencję prasową, został wyłączony satelita, który nadaje do USA. (...)
Więcej ...

Karta Praw Rodziny [20.02.01]
przedłożona przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom, instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny w świecie współczesnym
Więcej ...

Przechodzą do historii [01.01.01]
Wyprzedaż polskiego majątku narodowego
Ustawa antymonopolowa (ustawa z dnia 24 lutego 1990r., tekst jednol. Dz.U. z 95r. Nr 80 ze zm.) jest tak napisana, że właściwie nie jest możliwe nieudzielenie zgody na "łączenie" (czyli na sprzedaż polskiej firmy czy akcji tej firmy).
Więcej ...

Błąd wyboru
Archiwum

WYSZUKIWARKA
Google


WWW
rodzinapolska.pl

 

GORĄCE TEMATY

 Nie sprzedawać ziemi
 Radio Maryja
 uhonorowane medalem
 "Milito pro Christo"
 Wrózbiarstwo
 PRAWDA O REWOLUCJI
 FRANCUSKIEJ
 Śmierć posła
 Filipa Adwenta
 Rząd Światowy
 Katolik.pl
 Homoseksualizm
 Atak na posła Tomczaka


 

TRZEBA PAMIĘTAĆ

 Fotograficzne
  świadectwa
 z II wojny światowej

 

GORĄCE ARTYKUŁY

 Informatyk radzi   
 Utopijny raj
 Siostra Michaela Pawlik
   
 NIK. Wyniki kontroli
 nadawania stopni i
 tytulu naukowego
   
 List posel Anny Sobeckiej
 w sprawie WSKSiM
 do Danuty Hubner
   
 List o. dyrektora
 Tadeusza Rydzyka do
 premiera Donalda Tuska
   
 Ulotki domów
 publicznych!
   
 Zostawcie w spokoju
 Radio Maryja!
   
 Bodek. Nie babraj
 sie w dragach
   
  Bodek (mp3-16MB)
 Imienne wyniki gloso-
 wania nad konstytucyjna
 ochrona zycia
 Nie ma kwestii
  ważniejszej
 Fotograficzne
  świadectwa
 Wyklad JE ks.abp.
 Stanislawa Wielgusa
 Raport
 biskupa kieleckiego
 Czeslawa Kaczmarka
 Walka z Kościołem
 Katolickim w PRL
 "Na bezdrożach teorii
 ewolucji"
 Niedobre podręczniki
 Raport w sprawie
 O. Hejmo cz.1
 Raport w sprawie
 O. Hejmo cz.2
 Wybrać miłość
 Życie jest piękne!
 Znak życia wiecznego
 Polecamy! Polonusi w UE
 To już się dzieje
 TV Trwam
 Różaniec Nowego Wieku
 Karta Praw Rodziny
 Moralne dylematy
 globalizacji
 

 

 Gimnazjum Klasyczne
Stowarzyszenia
"Rodzina Polska"
w Ostrolece
 

NAPISZ DO NAS

rodzina@
biuro@
redakcja@


COPYRIGHT
Przedruk tekstów dozwolony z podaniem źródła
 

KONTO
Jeżeli pragną Państwo wesprzeć działania prowadzone przez Stowarzyszenie "Rodzina Polska", można to zrobić, wpłacając dar lub 1% podatku na konto: Stowarzyszenie "Rodzina Polska" w Ostrołęce
nr 27 1020 3802 0000 1902 0072 0292

Stowarzyszenie
"Rodzina Polska" posiada status organizacji pożytku publicznego

KRS 0000065868


 

KODOWANIE
Polskie znaki:
Środkowo Europejski
(Central European)
ISO-8859-2

Najlepiej oglądać w rozdzielczości
min: 800x600 

© 1999-2010