MENU
 

KLUBY RP

 

WYŚLIJ TEN ADRES

 

LINKI

Jasna Góra
Lubelska Szkoła Filozofii


Instytut Edukacji Narodowej
Radio Maryja

 


BANER REKLAMOWY

Umieść nasz baner-link na swojej stronie

Umieść nasz baner-link na swojej stronie

 

Rząd Światowy

Komisja Trójstronna - listopad 2005- skład osobowy [23.12.05]
Grupy: Europejska, Północno-Amerykańska i inne ...
Więcej ...

George Soros [23.12.05]
/.../ jego szczodrobliwość sprowadza się do finansowania ideologii tzw. społeczeństwa otwartego. /.../ coś w rodzaju stanów zjednoczonych świata, /.../ finansuje /.../ np. upowszechnienie i "ulepszenie jakości usług aborcyjnych". /.../ jest uważany za ojca i sponsora "kolorowych rewolucji" w Jugosławii, Gruzji i na Ukrainie /.../
Więcej ...

Henry Alfred Kissinger [23.12.05]
Nad koordynacją działań Komisji Trójstronnej czuwa jej faktyczny szef Henry Kissinger /.../ Jest on autorem tzw. memorandum 200 /.../ postulującego zmniejszenie ludności w państwach Trzeciego Świata. ./.../
Więcej ...

David Rockefeller [23.12.05]
/.../ był dyrektorem Rady Stosunków Zagranicznych (CFR), /.../ Ten najbardziej wpływowy w USA klub polityczny dał początek wszystkim inicjatywom działającym na rzecz ustanowienia Nowego Światowego Porządku. /.../ [Rockefeller] uczestniczy także w dorocznych spotkaniach Grupy Bilderberg /.../ Gremium to wypracowuje strategię budowania Nowego Światowego Porządku. Organem wykonawczym jest Komisja Trójstronna, /.../ David Rockefeller sprawuje też niepodzielną kontrolę nad najbardziej wpływowymi mediami /.../ - Dziękujemy "Washington Post", "The New York Times", "Time Magazine" i innym wielkim publikatorom, których dyrektorzy brali udział w naszych spotkaniach i dotrzymywali przez ostatnie 40 lat złożonej przez siebie obietnicy dyskrecji. Byłoby dla nas niemożliwe przygotowywanie planów w stosunku do świata, gdybyśmy byli w świetle mass mediów w tym okresie. /.../ - To, czego potrzebujemy, to porządnego kryzysu, a narody zaakceptują Nowy Światowy Porzą-dek /.../
Więcej ...

Zbigniew Brzeziński [23.12.05]
/.../ architektem Komisji Trójstronnej jest Z. Brzeziński /.../. patronuje [on] działalności krakowskiego Instytutu Studiów Strategicznych /.../ [który] zajmuje się szkoleniem polityków, naukowców, dziennikarzy oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami i bankami /.../
Więcej ...

Jak się zostaje członkiem Komisji Trójstronnej? [23.12.05]
Komisja Trójstronna posiada /.../ członków dwojakiej kategorii: do pierwszej należą założyciele Komisji i osoby, które znalazły się w niej w pierwszych latach funkcjonowania tego gremium. /.../ Pozostali członkowie są rotacyjni i pochodzą z tzw. grup narodowych. /.../
Więcej ...

Polscy obywatele w Komisji Trójstronnej [23.12.05]
/.../ czterech członków Komisji Trójstronnej posiada obywatelstwo polskie. Są to Andrzej Olechowski, który należy do jej władz naczelnych /.../, Janusz Palikot, Wanda Rapaczyńska i Jerzy Baczyński, /.../. Marek Belka na czas sprawowania urzędu premiera "zawiesił" swoje członkostwo /.../
Więcej ...

Komisja Trójstronna i Klub Bilderberg [23.12.05]
Gdy zajrzymy do jakiejkolwiek /.../ książki poświęconej masonerii światowej, w każdym przypadku znajdziemy informacje o Komisji Trójstronnej oraz o Klubie Bilderberg. /.../ David Rockefeller /.../ powiedział między innym: "Jesteśmy wdzięczni gazetom 'Washington Post', 'The New York Times', magazynowi 'Time' i innym czasopismom oraz ich dyrektorom, którzy brali udział w naszych spotkaniach i dotrzymali obietnicy milczenia przez prawie czterdzieści lat. /.../ Nie moglibyśmy rozwinąć naszego planu, gdyby prasa interesowała się nami w ciągu tych lat". Program Klubu Bilderberg składa się z trzech głównych zadań /.../: Nowy Międzynarodowy Porządek Ekonomiczny; Nowy Porządek Polityczny; Nowy Porządek Religijny. Efektem realizacji tego programu ma być jedno ogólnoświatowe państwo, w którym zanikną wszystkie narodowości, /.../ Bilderberg służy jednak jeszcze jednemu celowi - wprowadzaniu na światowe salony przyszłych przywódców politycznych" /.../
Więcej ...

Komisja Trójstronna [23.12.05]
/.../ analizując listę członków Komisji Trójstronnej oraz wypowiedzi jej ideologów, widzimy, że nie mamy tutaj do czynienia ze snobistycznym towarzystwem wzajemnej adoracji, lecz z grupą najbardziej wpływowych ludzi na świecie /.../
Więcej ...

Błąd wyboru
Archiwum

WYSZUKIWARKA
Google


WWW
rodzinapolska.pl

 

GORĄCE TEMATY

 Nie sprzedawać ziemi
 Radio Maryja
 uhonorowane medalem
 "Milito pro Christo"
 Wrózbiarstwo
 PRAWDA O REWOLUCJI
 FRANCUSKIEJ
 Śmierć posła
 Filipa Adwenta
 Rząd Światowy
 Katolik.pl
 Homoseksualizm
 Atak na posła Tomczaka


 

TRZEBA PAMIĘTAĆ

 Fotograficzne
  świadectwa
 z II wojny światowej

 

GORĄCE ARTYKUŁY

 Informatyk radzi   
 Utopijny raj
 Siostra Michaela Pawlik
   
 NIK. Wyniki kontroli
 nadawania stopni i
 tytulu naukowego
   
 List posel Anny Sobeckiej
 w sprawie WSKSiM
 do Danuty Hubner
   
 List o. dyrektora
 Tadeusza Rydzyka do
 premiera Donalda Tuska
   
 Ulotki domów
 publicznych!
   
 Zostawcie w spokoju
 Radio Maryja!
   
 Bodek. Nie babraj
 sie w dragach
   
  Bodek (mp3-16MB)
 Imienne wyniki gloso-
 wania nad konstytucyjna
 ochrona zycia
 Nie ma kwestii
  ważniejszej
 Fotograficzne
  świadectwa
 Wyklad JE ks.abp.
 Stanislawa Wielgusa
 Raport
 biskupa kieleckiego
 Czeslawa Kaczmarka
 Walka z Kościołem
 Katolickim w PRL
 "Na bezdrożach teorii
 ewolucji"
 Niedobre podręczniki
 Raport w sprawie
 O. Hejmo cz.1
 Raport w sprawie
 O. Hejmo cz.2
 Wybrać miłość
 Życie jest piękne!
 Znak życia wiecznego
 Polecamy! Polonusi w UE
 To już się dzieje
 TV Trwam
 Różaniec Nowego Wieku
 Karta Praw Rodziny
 Moralne dylematy
 globalizacji
 

 

 Gimnazjum Klasyczne
Stowarzyszenia
"Rodzina Polska"
w Ostrolece
 

NAPISZ DO NAS

rodzina@
biuro@
redakcja@


COPYRIGHT
Przedruk tekstów dozwolony z podaniem źródła
 

KONTO
Jeżeli pragną Państwo wesprzeć działania prowadzone przez Stowarzyszenie "Rodzina Polska", można to zrobić, wpłacając dar lub 1% podatku na konto: Stowarzyszenie "Rodzina Polska" w Ostrołęce
nr 27 1020 3802 0000 1902 0072 0292

Stowarzyszenie
"Rodzina Polska" posiada status organizacji pożytku publicznego

KRS 0000065868


 

KODOWANIE
Polskie znaki:
Środkowo Europejski
(Central European)
ISO-8859-2

Najlepiej oglądać w rozdzielczości
min: 800x600 

© 1999-2010