MENU
 

KLUBY RP

 

WYŚLIJ TEN ADRES

 

LINKI

Jasna Góra
Lubelska Szkoła Filozofii


Instytut Edukacji Narodowej
Radio Maryja

 


BANER REKLAMOWY

Umieść nasz baner-link na swojej stronie

Umieść nasz baner-link na swojej stronie

 

Atak na posła Tomczaka

Eurodeputowany Witold Tomczak [08.06.08]
/.../ Około 90% gospodarstw otrzymuje raczej zapomogi niż istotne wsparcie pomagające funkcjonować na rynku. Istotną pomoc finansową z unijnego budżetu otrzymuje tylko bardzo wąska grupa największych i najbogatszych /.../ Czy zapisy Traktatu o UE o wyrównywaniu różnic mają polegać na tym, że biedny dostaje 10 razy mniej, by dogonić bogatego?
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [12.01.08]
/.../ Niemcy żądają prawa ścigania przestępców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej /.../ Jeżeli informacja ta jest prawdziwa, mamy do czynienia z próbą zamachu na suwerenność oraz nienaruszalność terytorium Rzeczpospolitej Polskiej /.../
Eurodeputowany Witold Tomczak wystąpił w tej sprawie do Prezydenta Lecha Kaczynskiego. Analogiczne pismo zostało skierowane przez eurodeputowanego także do Premiera Donalda Tuska.
Więcej ...


Wspólna Polityka Rolna [19.12.07]
/.../ [Nowe Państwa Członkowskie] /.../ otrzymały /.../ 21 razy mniej od starych państw członkowskich /.../ Przedłużająca się dyskryminacja NPC krzywdzi nie tylko rolników z tych państw, ale kompromituje istotę Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i rozwój rolnictwa w całej Unii Europejskiej! /.../
Więcej ...

Uroczystość nie do końca uroczysta ... [19.12.07]
/.../ Kilkudziesięciu posłów z różnych krajów zdecydowanie zaprotestowało przeciw unijnej poprawności, trzymając w rękach plansze z napisem : REFERENDUM ! /.../ po tym, jak użyto wobec nas służb porządkowych, które zabierały nam kartki i plansze z napisami "REFERENDUM" - protestowaliśmy :"DYKTATURA !" /.../
Więcej ...

Eurodeputowani w obronie Radia Maryja [19.12.07]
/.../ Katolickie dzieła zainicjowane przez Ojca Tadeusza Rydzyka - "Radio Maryja", Telewizja "Trwam" i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej wychowujące i kształtujące rzesze Polaków w duchu prawdy, patriotyzmu i odpowiedzialności obywatelskiej są wielkim dobrem dla Kościoła i Państwa Polskiego /.../
Więcej ...

Informujemy o zainicjowaniu akcji sprzeciwu obywatelskiego przeciwko ratyfikacji Traktatu Reformującego [19.12.07]
/.../ przygotowaliśmy specjalną pocztówkę, którą po podpisaniu prosimy przesłać do Pana Prezydenta. /.../ (-) Urszula KRUPA i Witold TOMCZAK
Pocztówka (300kB PDF)
Więcej ...

Wystąpienie posła Witolda Tomczaka na posiedzeniu AGRI w Brukseli [19.12.07]
/.../ obraz rozdziału płatności bezpośrednich wyraźnie wskazuje jednak, że obecna WPR jest dla bardzo nielicznej grupy najbogatszych, którzy niekoniecznie są rolnikami /.../
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [19.12.07]
/.../ skąd ta szczególna powściągliwość w ujawnianiu polskiej opinii publicznej istoty przygotowywanych zmian traktatowych? Otóż z powodu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Dopuszcza ona przekazywanie niektórych kompetencji organów Państwa organizacjom lub organom międzynarodowym. Nie dopuszcza ona natomiast przekazywania tych kompetencji innemu państwu. /.../
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [19.12.07]
/.../ Gdy naruszane są interesy starej Unii to zasady znikają. Solidarność czy równe szanse konkurencji nie mają już znaczenia. Dotyczy to całego rolnictwa w którym to sektorze większe dotacje otrzymują bogatsze państwa. /.../
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [15.11.07]
/.../ Musimy odróżnić dwie rzeczywistości - zjawisko globalizacji i program globalizmu. /.../ Europa stoi wobec pokusy zlekceważenia praw własnych narodów w imię zwiększenia udziału jej kosmopolitycznych elit w światowym zarządzaniu. /.../
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [15.10.07]
Wprowadzenie zakazu połowów dorsza do dnia 31.12.2007 r. wprowadzone Rozporządzeniem Komisji Nr 804/2007 spowodowało dramatyczną sytuację polskich rybaków. /.../ polscy rybacy czują się dyskryminowani. /.../
Więcej ...

Urszula KRUPA i Witold TOMCZAK Posłowie Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego [15.10.07]
/.../ Wobec szczytu lizbońskiego i nacisków na Polskę o przyjęcie rozwiązań projektowanego Traktatu Reformującego, pragniemy po raz kolejny wyrazić przekonanie o szkodliwości samego projektu przekształcenia organizacji międzynarodowej, którą jest Wspólnota i Unia Europejska, w kontynentalne super-państwo, któremu Polska miałaby być poddana. /.../
Więcej ...

Pytania do Komisji Europejskiej [15.10.07]
Pytania, jakie skierowali do Komisji Europejskiej Posłowie do Parlamentu Europejskiego Urszula KRUPA i Witold TOMCZAK w sprawie przyznawania funduszy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [30.09.07]
Wobec żądania Komisji Europejskiej skierowanego do Stoczni Gdańskiej o zwrot środków z pomocy publicznej lub, alternatywnie, o likwidację części posiadanych mocy produkcyjnych (dwóch z trzech pochylni), proszę o odpowiedź na następujące pytania: - Które stocznie w Unii Europejskiej straciły kontrakty na skutek udzielenia pomocy publicznej dla Stoczni Gdańskiej? - Które stocznie w Unii Europejskiej zyskają kontrakty w wyniku likwidacji znaczącej części mocy produkcyjnej Stoczni Gdańskiej? /.../
Więcej ...

Poseł Witold Tomczak [30.09.07]
Sugerowane przez Komisję Europejską zamknięcie dwóch z trzech używanych pochylni do budowy statków w Stoczni Gdańskiej pod groźbą zwrotu udzielonej pomocy publicznej jest wielkim nieporozumieniem. Zapowiadana decyzja nie uwzględnia bowiem: /.../ 4. Stwarzania nierównych szans konkurencji dla Stoczni Gdańskiej w świetle olbrzymiej pomocy publicznej jakiej udzielono innym stoczniom /.../ Najpierw pomoc w starych państwach, a potem wykazywanie mniejszej rentowności nowemu państwu /.../
Więcej ...

Pytania Eurodeputowanego Witolda Tomczaka do Rady Unii Europejskiej i Komisji [06.08.07]
(...) Zakaz ten nie uwzględnia faktu, że morświn nie występuje na obszarach eksploatowanych przez polskich rybaków (...). Fakt ten został potwierdzony w zaleconych przez Komisję Europejską obserwacjach niezależnych obserwatorów - w ciągu 175 dni przebywania na kutrach nie zaobserwowali oni w morzu na obszarach eksploatowanych przez polskich rybaków ani jednego morświna! (...) Kiedy Komisja Europejska zamierza uruchomić procedurę wprowadzenia stosownych zmian do omawianego rozporządzenia, które umożliwiłyby dalszą egzystencję 300 polskim rodzinom rybackich?
Więcej ...

Eurodeputowani Urszula Krupa i Witold Tomczak. W sprawie szczytu unii europejskiej [16.07.07]
(...) Polska zwraca uwagę, że pochopność proponowanych zmian, zmierzających do budowy europejskiego super-państwa, stawia pod znakiem zapytania wolę poszanowania praw narodów Europy (...)
Więcej ...

Poseł Witold Tomczak. Uproszczenia prowadzą... do większych kłopotów [23.05.07]
/.../ rolnik może otrzymać dotacje bez względu na to co uprawia i produkuje, ale musi dbać o środowisko i dobrostan zwierząt, stosując się do wielu wymogów. Instrument ten wywołuje wiele negatywnych emocji, zarówno u rolników, jak i polityków./.../ W przepisach gubią się już nie tylko rolnicy, ale także kontrolerzy.
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak. Czy rzeczywiście trzeba obniżać wydatki na rolnictwo? [23.05.07]
/.../ powinno się alarmować społeczeństwa UE o fatalnej strukturze wydatków na rolnictwo, które obecnie wspierają przede wszystkim przemysłowe rolnictwo, a nie zrównoważone. Prawie 30% dotacji rolniczych jest przejmowane tylko przez 1,7% beneficjentów - są to głównie koncerny spożywcze, wielko-obszarowe gospodarstwa i przemysłowe fermy zwierzęce. A więc podmioty, które nie mają dużo wspólnego z ochroną środowiska i zdrową żywnością. /.../
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [14.05.07]
/.../ Dużo będzie zależeć od samych naukowców, którzy są odpowiedzialni za dostarczanie prawdziwych wyników z badań nad GMO. Ale także od nas samych czy w ramach demokratycznych procedur potrafimy bronić swoich praw i nie ulegać agresywnej propagandzie. Wiele też zależy od determinacji lokalnych władz /.../
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [05.05.07]
/.../ Akceptacja homoseksualizmu jako czegoś naturalnego i normalnego to gloryfikacja bólu i rozbicia. To obłudna i szkodliwa poprawność polityczna! /.../ dlaczego milczycie wobec demoralizacji w mediach, dyskryminacji normalnych rodzin, zamykacie oczy na masowe zabijanie dzieci w łonach matek! /.../
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [05.05.07]
Nade wszystko gwałcone jest na całym świecie, i w Rosji , i w Unii Europejskiej, podstawowe prawo każdego człowieka, prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W tej kwestii nie ma niewinnych! Ta zbrodnia jest źródłem wszelkiego zła!
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [16.04.07]
/.../ podjęto wysiłek oceny korzyści i strat, jakie ponieśli rolnicy nowych państw członkowskich (NPC) w wyniku włączenia się do mechanizmów WPR. /.../ Na ile presja polskich posłów i tych, którzy oddali głos za rezolucją Parlamentu Europejskiego znajdzie odbicie w konkretnych rozwiązaniach prawnych Unii Europejskiej tego nie wiemy. Musimy jednak wyraziście artykułować nasze interesy. Nikt tego za nas nie zrobi. /.../
Więcej ...

Szanowni Państwo [31.03.07]
W związku z nieprawdziwymi informacjami podanymi przez media, chcielibyśmy wyjaśnić iż : Marsz dla Życia został zorganizowany z inicjatywy Posłów Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego Frakcji IND/DEM Urszulę KRUPĘ i Witolda TOMCZAKA, nie należących do żadnej polskiej partii politycznej, oraz przez Poseł na Sejm RP Annę Sobecką z Ruchu Chrześcijańsko - Narodowego /.../
Więcej ...

Poseł Witold Tomczak [25.03.07]
/.../ proszę Pana [Ministra] o poinformowanie mnie: 1. Czy MRiRW posiada wiarygodne informacje o sytuacji na rynku wieprzowiny w innych państwach członkowskich UE? A jeśli tak, to czy rzeczywiście jest to tylko problem Polski? /.../
Więcej ...

Eurodputowani Urszula KRUPA i Witold TOMCZAK [09.03.07]
/.../ prawa narodów nie są niczym innym, jak prawami człowieka podniesionymi na poziom życia wspólnotowego. Lekceważenie zatem praw narodów z konieczności prowadzić musi do lekceważenia praw człowieka a w konsekwencji do totalitaryzmu. /.../ Rozwija się też do nieprawdopodobnych rozmiarów kastę pretorianów nowego imperium - biurokrację europejską - wyobcowaną z narodów i pasożytującą na nich. Proces ten jest równoległy do procesu rugowania elementów dziedzictwa chrześcijańskiego z życia publicznego Europy /.../
Więcej ...

Eurodputowani Urszula KRUPA i Witold TOMCZAK [09.03.07]
/.../ Ministerstwo Spraw Zagranicznych podpisało się pod antypolskimi fałszami. /.../ Czy doprawdy jesteśmy skazani na to, aby Polska była oczerniana na forum międzynarodowym przy współudziale najwyższych urzędów Państwa Polskiego? Czy antypolonizm w polskich instytucjach publicznych pozostanie bezkarny? /.../ Polacy /.../ mają prawo liczyć na to, że Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej będzie bronić prawdy historycznej i dobrego imienia Polski i Polaków.
Więcej ...

Eurodputowani Urszula KRUPA i Witold TOMCZAK [09.03.07]
Oświadczenie w sprawie tarczy antyrakietowej. /.../ Z jakiej racji na terytorium Polski miałyby być umieszczane instalacje służące do obrony terytorium USA? /.../ zgoda na tarczę antyrakietową jest sprzeczna z polskim interesem /.../
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [09.03.07]
/.../ Projekt reformy rynku owoców i warzyw (ROiW) po trzyletniej zwłoce został zaprezentowany /.../ Te propozycje jakkolwiek są dla Polski korzystne to nie likwidują istniejącej obecnie dramatycznej dyskryminacji Polski /.../ Gdyby nie udało się przeforsować zmian to apeluję do Pana o rozpatrzenie możliwości zawetowanie reformy w obecnej jej postaci /.../
Więcej ...

Urszula KRUPA i Witold TOMCZAK, Posłowie do Parlamentu Europejskiego [09.03.07]
/.../ Wyrażamy nadzieję, iż Rzeczpospolita Polska nie przedstawi ze swej strony żadnych propozycji , zanim orędownicy Eurokonstytucji, a w szczególności Prezydencja Niemiecka , nie zechcą precyzyjnie przedstawić co jest ich celem i na czym polegają ich szczegółowe propozycje /.../
Więcej ...

Poseł Witold TOMCZAK [11.02.07]
/.../ Czcigodny Ojcze Dyrektorze! W imieniu rzeszy katolików z Polski i z poza Ojczyzny, składam na ręce Ojca Dyrektora wyrazy wdzięczności za kolejny akt odwagi i świadectwo prawdzie /.../
Więcej ...

Poseł Witold Tomczak [20.121.06]
/.../ Panie Przewodniczący! Proszę Pana o łaskawe wyrażenie zgody na umieszczenie na elewacji zewnętrznej budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu napisów "Konstytucji dla Europy - NIE!" oraz "Konstytucja dla Europy narusza prawa narodów europejskich". Proszę aby te hasła były zaprezentowane we wszystkich językach oficjalnych Unii Europejskiej. Ze względu na prestiż miejsca i wymogi estetyki proszę, aby projekt graficzny tych napisów został przygotowany przez tę samą firmę, która przygotowała napisy promujące Konstytucję dla Europy, oraz aby został sfinansowany z tych samych środków Parlamentu Europejskiego /.../
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [20.121.06]
/.../ Pan Bóg nie da się prześcignąć w miłości! Aby zrealizować w zagubionym świecie dzieło nowej ewangelizacji, Pan Bóg potrzebował ludzi gotowych pójść za Nim. ...i 15 lat temu ich znalazł - szaleńców Bożych /.../
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak. Ocena sytuacji polskiego i europejskiego rolnictwa - refleksje po dwóch latach obecności Polski w Unii Europejskiej [28.11.06]
/.../ Biedniejsze kraje by dogonić państwa bogatsze pod względem rozwoju gospodarczego otrzymywały, otrzymują i będą otrzymywać ze wspólnego budżetu...mniejsze wsparcie finansowe! /.../
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [28.11.06]
/.../ Reforma całego rynku owoców i warzyw do której wzywał Parlament w swojej rezolucji już ponad rok temu (rezolucja PE z 11.05.2005 r.) jest wciąż odwlekana. Straty ponoszą nie tylko polscy producenci /.../ ze wsparcia unijnego na tym rynku korzystają przede wszystkim stare państwa członkowskie. Tak realnie wygląda solidarność bogatych z biednymi! /...
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [28.11.06]
"Nie pozwólmy mówić eurosceptykom" - krzyczano z ław euroentuzjastów /.../ Komisja Europejska wniosła /.../ o uchwalenie kolejnych wydatków /.../ Celem jest "tworzenie nowej tożsamości europejskiej". /.../ Podobnej logiki używano w sowieckiej strefie wpływów, gdzie żyliśmy pod presją jedynie słusznej ideologii socjalistycznej /.../
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [28.11.06]
Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich za 2005 rok wskazuje na rosnącą liczbę obywateli niezadowolonych z organów Unii. /.../ Do budowy wiarygodności i autorytetu urzędu nie wystarczą kolacje z przedstawicielami kontrolowanych organów. /.../
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [28.11.06]
/.../ Prawie 30% płatności trafia bowiem tylko do niecałych 2% ich adresatów, którymi są bogate spożywcze koncerny i wielkie latyfundia lub duże, przemysłowe fermy. /.../ jak bardzo potrzebna jest współpraca polskich parlamentarzystów, by bronić interesów polskiego rolnictwa. /.../
Więcej ...

EURODEPUTOWANY WITOLD TOMCZAK [16.08.06]
/.../ Usilnie proszę Pana Przewodniczącego o podjęcie niezwłocznych działań, które powstrzymają działania zbrojne armii Izraela, wymierzone przeciwko Narodowi Libańskiemu i Jego kulturze. Prowadzona od tygodni krwawa pacyfikacja Libanu jest niewspółmierną reakcją Izraela zmierzającą do zrealizowania własnych interesów politycznych. /.../ wzywam za Pana pośrednictwem odpowiedzialnych polityków Unii Europejskiej do niezwłocznych i skutecznych działań kładących kres zbrodni dokonujących się na naszych oczach w Libanie.
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak: Do wicepremiera Andrzeja Leppera [16.08.06]
/.../ Mam nadzieję, że nakłoni Pan pozostałych członków rządu, by nie wyrażali zgody na podpisanie porozumienia na forum WTO przez Unię Europejską, do którego to podpisania potrzebne jest jednomyślne stanowisko wszystkich członków Unii. /.../
Więcej ...

Eurodeputowani Urszula Krupa i Witold Tomczak [16.08.06]
/.../ napływają w dużej liczbie z Polski i ze świata protesty przeciwko rezolucji Parlamentu Europejskiego "w sprawie nasilenia przemocy powodowanej rasizmem i homofobią w Europie" /.../ Autorzy listów podkreślają, że rezolucja jest tendencyjna, pozbawiona argumentów, oszczercza i niesprawiedliwa wobec Polski i Polaków /.../
Więcej ...

UWAGA! Brońmy dobrego imienia Polski i Radia Maryja! [28.06.06]
Osoby, które pragną wyrazić swój protest wobec rezolucji Parlamentu Europejskiego "w sprawie nasilenia przemocy powodowanej rasizmem i homofobią w Europie", /.../ oczerniającej naszą Ojczyznę Rzeczpospolitą Polską oraz Radio Maryja, mogą kierować swoje opinie na ręce przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Josepa Borella: /.../
Więcej ...

Rozmowa z eurodeputowanym Witoldem Tomczakiem [08.06.06]
/.../ Twórcy pozawyznaniowego pokoju medytacyjnego przyjmują do wiadomości religijną naturę człowieka /.../ Nie są jednak wewnętrznie gotowi - pomimo deklarowanej tolerancji - tolerować faktu, że konkretni ludzie otwierają się na konkretną rzeczywistość duchową. /.../ To nie jakieś tam nasze widzimisię, nie żaden fundamentalizm, tylko wypełnianie obowiązku wobec Boga. Przypominał nam o tym obowiązku nie tylko Papież Jan Paweł II, ale także i Papież Benedykt XVI /.../
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak. Podwójne opodatkowanie [26.05.06]
/.../ Rząd RP podejmuje zabiegi o otwarcie kolejnych europejskich rynków pracy dla obywateli polskich. I niestety toleruje mechanizmy, które sprawiają, że te ekonomiczne dobrodziejstwa pracy u obcych tylko wtedy są rzeczywistymi dobrodziejstwami, jeżeli jednocześnie Polacy zrywają stałą ekonomiczną więź z krajem ojczystym. /.../
Więcej ...

Eurodeputowany W.Tomczak [26.05.06]
/.../ Zamiast tworzyć silną Unię Europejską, zgodnie z zapisami Traktatów, podejmuje się decyzje utrwalające jej podział na 2 części, czyli "więcej bogatym - mniej biednym". Proszę się dokładnie przyjrzeć liczbom w kolejnych budżetach /.../ stare państwa skorzystałyby bardziej gdyby nowe kraje otrzymały większe wsparcie. Pobudziłoby to koniunkturę i rynek. /.../ Nie wygramy przyszłości Europy, jeśli taka polityka będzie kontynuowana!
Więcej ...

Eurodeputowany W.Tomczak [05.05.06]
Szanowny Panie Premierze! /.../ Czy wyprzedaż jednej z najcenniejszych polskich firm w istocie leży w planach Pańskiego Rządu? /.../ sprawa dotyczy przedsiębiorstwa z ogromną tradycją, rozwojowego, dysponującego wieloma kluczowymi dla rozwoju chemii patentami i znakomitą kadrą, z załogą liczącą około 11 tysięcy pracowników, /.../ w 2005 roku przedsiębiorstwo to wypracowało dla Polski 70 mln zł czystego zysku /.../ W jaki sposób przejęcie kluczowych zakładów polskiego przemysłu chemicznego przez firmę niemiecką miałoby przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki? Czy istotnie zamiarem Pańskiego Rządu jest kontynuacja polityki wyprzedaży polskiego majątku, realizowanej wcześniej przez lewicę? /.../ Opisane w tej interpelacji okoliczności są okazją do udowodnienia Pańskiej i Pańskich Kolegów wiarygodności. Wyrażam nadzieję, że Pan nie zawiedzie. /.../
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [03.04.06]
/.../ Pan Łukasz Wróbel jest nadal szykanowany i ciągany po sądach, a osoby wspierające go w tych trudnych chwilach, jako obrońcy życia nękani są przez polskich policjantów. /.../ podzielam opinię w tej sprawie, którą przedstawił JE Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek /.../
Więcej ...

EURODEPUTOWANY WITOLD TOMCZAK. Rzekome skażenie polskich malin [03.04.06]
/.../ służby duńskie powiadomiły Komisję Europejską o skażeniu norowirusem malin importowanych z Polski. /.../. Polscy producenci oraz firmy przetwórcze i handlowe ponieśli olbrzymie straty. /.../ Czy w podobnych sytuacjach unijne prawo przewiduje sankcje w stosunku do winnych fałszywych lub nieudokumentowanych oskarżeń, łącznie z wypłatą odszkodowań /.../
Więcej ...

Europoseł W.Tomczak. Czy Austria będzie przyjazna rolnikom? [31.01.06]
. /.../ Z przewodnictwem Austrii większość posłów Komisji Rolnictwa wiąże nadzieje na polepszenie atmosfery wokół rolnictwa. /.../ Minister Pröll przyznał, że rolnictwo unijne powinno opierać się na rodzinnym modelu gospodarstw. /.../
Więcej ...

Poseł W.Tomczak - kwota mleczna [22.01.06]
/.../ Czy jest racjonalne to, że Niemcy mając zbliżoną do Polski ilość ziemi rolniczej mają ponad trzykrotnie wyższą kwotę mleczną od Polski? /.../ proszę o wycofanie kar nakładanych na polskich rolników za nadprodukcję mleka. /.../
Więcej ...

Poseł Witold Tomczak. List do min. Z. Ziobro. [22.01.06]
/.../ Jestem zaniepokojony milczeniem organów ścigania /.../. Ofiarami wypadku byli poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego Filip Adwent i jego rodzina. Proszę o poinformowanie, czy i z jakim skutkiem zakończyło się śledztwo /.../. Czy Prokuratura badała i wykluczała motyw polityczny wypadku drogowego śp. Filipa Adwenta, który w swojej publicznej działalności otwarcie krytykował tzw. poprawność polityczną i nie ukrywał swojego zaniepokojenia nowymi formami zniewolenia Polski /.../
Więcej ...

Błąd wyboru
Archiwum

WYSZUKIWARKA
Google


WWW
rodzinapolska.pl

 

GORĄCE TEMATY

 Nie sprzedawać ziemi
 Radio Maryja
 uhonorowane medalem
 "Milito pro Christo"
 Wrózbiarstwo
 PRAWDA O REWOLUCJI
 FRANCUSKIEJ
 Śmierć posła
 Filipa Adwenta
 Rząd Światowy
 Katolik.pl
 Homoseksualizm
 Atak na posła Tomczaka


 

TRZEBA PAMIĘTAĆ

 Fotograficzne
  świadectwa
 z II wojny światowej

 

GORĄCE ARTYKUŁY

 Informatyk radzi   
 Utopijny raj
 Siostra Michaela Pawlik
   
 NIK. Wyniki kontroli
 nadawania stopni i
 tytulu naukowego
   
 List posel Anny Sobeckiej
 w sprawie WSKSiM
 do Danuty Hubner
   
 List o. dyrektora
 Tadeusza Rydzyka do
 premiera Donalda Tuska
   
 Ulotki domów
 publicznych!
   
 Zostawcie w spokoju
 Radio Maryja!
   
 Bodek. Nie babraj
 sie w dragach
   
  Bodek (mp3-16MB)
 Imienne wyniki gloso-
 wania nad konstytucyjna
 ochrona zycia
 Nie ma kwestii
  ważniejszej
 Fotograficzne
  świadectwa
 Wyklad JE ks.abp.
 Stanislawa Wielgusa
 Raport
 biskupa kieleckiego
 Czeslawa Kaczmarka
 Walka z Kościołem
 Katolickim w PRL
 "Na bezdrożach teorii
 ewolucji"
 Niedobre podręczniki
 Raport w sprawie
 O. Hejmo cz.1
 Raport w sprawie
 O. Hejmo cz.2
 Wybrać miłość
 Życie jest piękne!
 Znak życia wiecznego
 Polecamy! Polonusi w UE
 To już się dzieje
 TV Trwam
 Różaniec Nowego Wieku
 Karta Praw Rodziny
 Moralne dylematy
 globalizacji
 

 

 Gimnazjum Klasyczne
Stowarzyszenia
"Rodzina Polska"
w Ostrolece
 

NAPISZ DO NAS

rodzina@
biuro@
redakcja@


COPYRIGHT
Przedruk tekstów dozwolony z podaniem źródła
 

KONTO
Jeżeli pragną Państwo wesprzeć działania prowadzone przez Stowarzyszenie "Rodzina Polska", można to zrobić, wpłacając dar lub 1% podatku na konto: Stowarzyszenie "Rodzina Polska" w Ostrołęce
nr 27 1020 3802 0000 1902 0072 0292

Stowarzyszenie
"Rodzina Polska" posiada status organizacji pożytku publicznego

KRS 0000065868


 

KODOWANIE
Polskie znaki:
Środkowo Europejski
(Central European)
ISO-8859-2

Najlepiej oglądać w rozdzielczości
min: 800x600 

© 1999-2010