Dział - Polecamy
Stowarzyszenie Rodzina Polska


| Strona Główna |
Wiersze
  Patriotyczne
Radio Maryja

WYDAWNICTWA
LORETANKI

Wydawn. Sióstr Loret.rtf

Czasopisma i książki wymienione na tej stronie
to przykładowe pozycje
bardzo wartościowej oferty wydawniczej

Wydawnictwa Sióstr LoretanekZamówienia można zgłaszać pod adresem:

Wydawnictwo Sióstr Loretanek
ul. Żeligowkiego 16/20
04-476 Warszawa

tel.: (022) 673 58 39 lub (022) 673 46 93
faks: (022) 612 93 62
adres e-mail: loretanki@qdnet.pl
adres internetowy: www.loretanki.plCZASOPISMA

 • Anioł Stróż 01/2002

 • A w nim: W najlepsze ręce; Robaczkom Bożym czyli o Jakubie Wujku; Jasełka z Aniołem.

 • Anioł Stróż 02/2002

 • A w nim: O dziwnym latarniku; Zwano go dziejopisem czyli o Janie Długoszu; Na rozkaz szoguna.

 • Anioł Stróż 03/2002

 • A w nim: Jak wyjść z grobu?; Dwanaście porwań, czyli wywiad ze świętym Patrykiem; Tajemnica.

 • Różaniec 01/2002

 • Czego człowiek pragnie najbardziej? Za czym tęskni? Gdzie biegnie? Czy słyszy nieustannie szeptane mu do serca: „Ukochałem cię miłością odwieczną…, choćby cię opuścili matka i ojciec, Ja cię przygarnę (por. Jr 31, 3; Ps 27, 10)? W tym roku, idąc za wskazaniem Jana Pawła II, chcemy wypłynąć na głębię, chcemy wpatrywać się w oblicze Jezusa, który ukazuje nam oblicze Boga: ojcowskie, cierpiące, karmiące nas, macierzyńskie… Pozwólmy pociągnąć się miłości Trójjedynego, chciejmy się nią sycić i wzajemnie obdarowywać…

 • Różaniec 02/2002

 • W odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II w tym miesiącu kontemplujemy oblicze Jezusa modlącego się. Chcemy zrozumieć, czym jest modlitwa, co w niej jest darem Ducha Świętego, a co zależy od naszej woli, jak należy się modlić, by bardziej doświadczać leczącej miłości Boga i wybłagać pokój oraz zbawienie dla świata.

 • Różaniec 03/2002

 • W okresie Wielkiego Postu kontemplujemy Oblicze Ukrzyżowanego. Ten, który okazuje nam miłosierdzie, sam nas o miłosierdzie prosi i zaprasza na królewską drogę Krzyża, przywracającą nam, grzesznikom, pokój, szczęście, synostwo Boże. Wpatrujmy się więc nieustannie w Jego Oblicze, umacniajmy się Nim, pozwólmy się obdarzać łaskami, które w obfitości przygotował dla nas Cierpiący, który zmartwychwstał.

KSIĄŻKI

 • To nie był przypadek

 • Są to bardzo szczere i przejmujące świadectwa, często pisane łzami, o cudownych nawróceniach pod wpływem słuchania Radia Maryja. Najczęściej impulsem skłaniającym do powrotu do Boga była wspólna modlitwa prowadzona w Radiu, zwłaszcza modlitwa różańcowa. Lektura tych wypowiedzi dostarcza refleksji na temat, jakie powinny być media, aby rzeczywiście służyły prawdzie i dobru swoich odbiorców. str. 152

 • ks. Andrzej Zwoliński: Tajemne niemoce

 • Coraz więcej słyszymy o magii, astrologii, reinkarnacji, bioenergoterapii itp. Autor daje potrzebną informację i ocenę tych zjawisk i mód. Książka ta potrzebna jest i wychowawcom, aby umieli ostrzec młodych przed wejściem w ślepe uliczki okultyzmu, i młodym, aby poznali grożące im niebezpieczeństwa ze strony "mistrzów mądrości", którzy w rzeczywistości okazują się demonami. str. 160

 • Jean du Parc: Niebo nad moczarami

 • Książka jest pasjonującym opisem duchowej odysei Aleksandra od odrażającej zbrodni do szczerej pokuty i złożenia bardzo ważnego świadectwa.

 • ks. Jerzy Popiełuszko: Jestem gotowy na wszystko

 • Album, na który składają się teksty ks. Jerzego, wspomnienia o nim oraz fotografie ukazujące jego codzienność, jest próbą przypomnienia tego dziedzictwa, za które ksiądz Jerzy nie wahał się dać swego życia. „Modlę się o to - mówił Ojciec Święty nad grobem księdza Jerzego - ażeby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z Krzyża - Zmartwychwstanie. Niech będzie ta śmierć żródłem życia. Istotnie, to źródło nie wysycha, ono daje życie, życie tak potrzebne dziś naszej Ojczyźnie… Warto więc sięgnąć po ten album, będący prawdziwym świadectwem wiary. str. 324

 • kard. St. Wyszyński: Przyjaciel Boga i ludzi

 • Autorem wspomnień i zapisków o papieżu Janie XXIII jest kard. Wyszyński, który poznał go w 1957 r. w Wenecji jako kardynała Roncallieo. Poznał i stwierdził: Oto człowiek o...ludzkiej twarzy. Zapiski Prymasa Tysiąclecia są wyrazem jego osobistego stosunku do Jana XXIII, który swoją dobrocią zachwycił zmęczony złem świat. str. 192

 • brat Tadeusz Ruciński: I jak tu nie wierzyć w Aniołów

 • Czym byłby świat i my sami bez tej niewidzialnej albo prawie już widzialnej krzątaniny Aniołów Stróżów?

 • s. Elia Maciejewska: Sakrament pokuty. Rachunek sumienia ...

 • Sakrament pokuty. Rachunek sumienia dla dorosłych. Odpusty Normą postępowania człowieka jest wola Boża zawarta w prawie naturalnym, która została nam objawiona w Piśmie Świętym. Pełnić wolę Bożą w życiu to nic innego, jak przyjmować Boże słowa i dostosowywać do nich swoje postępowanie. Sakrament pokuty jest rzeczywistym spotkaniem z Chrystusem, z Jego miłością, a niniejsza publikacja ma nadzieję pomóc wszystkim w dobrym przygotowaniu się do jego przeżycia. str. 80

 • Praca zbiorowa: Kościół wobec homoseksualizmu

 • Niniejsza praca jest owocem sesji naukowej "Wychowanie seminaryjne wobec homoseksualizmu", jaka odbyła się w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie na jesieni 1995 roku. Obok wystąpień m.in. o. Józefa Augustyna SJ oraz Paula Camerona zamieszczono też podstawowe dokumenty Stolicy Apostolskiej na temat homoseksualizmu. Otrzymujemy więc publikację, która pokazuje, jak Kościół może przyjść z pomocą osobom zranionym w swej ludzkiej miłości i jak to praktycznie czyni. str. 200

 • Piotr Jaroszyński: Etyka - dramat życia moralnego

 • Jest to próba zapoznania czytelnika z niezwykłym klejnotem kultury zachodniej, jakim jest etyka klasyczna. W pozycji tej znaleźć można racjonalne podstawy do wytłumaczenia istoty ludzkiego działania, przyczyn, dla których może być ono dobre lub złe, a wreszcie miejsca moralności w ludzkim życiu. str. 112

 • Piotr Jaroszyński: Jasnogórska droga do Europy

 • Poprzez te felietony, zamieszczone w cyklu Rozmyślania o mojej Ojczyźnie, Autor pragnie przyjść z pomocą współczesnym Polakom zagubionym w świecie medialnym, który bardzo mocno osłabia naszą zdolność samodzielnego myślenia. Ukazując prawdę, Piotr Jaroszyński dotyka wielu obszarów życia społecznego. str. 152

 • Chiara Lubich: Gdzie budzi się życie

 • "Trzeba dać rodzinie mocne oparcie, pomoc, która pochodzi z Wysoka - mocną duchowość. Potrzebna jej jest duchowość wspólnotowa. Duchowość ta podkreśla, że do Boga idzie się z bratem, że stajemy się świętymi razem". Rozmowy o rodzinie, które tworzą tę książkę, mają swoje źródło w niektórych spośród wielu pytań na ten temat postawionych Chiarze Lubich. Poruszone tu aspekty dotyczą narzeczeństwa, małżeństwa, małżonków, kontaktów w rodzinie i pomiędzy rodzinami, osób starszych, dzieci, pokonywania trudności, przeżywania cierpienia. Dotyczą miłości. str. 144

 • ks. Jan Augustyn Beno: Pedagogika

 • Zawartość tej książki daleka jest od patosu naukowych dysertacji, a w prezentowaniu wielu ciekawych pedagogicznych zagadnień sięga do języka naszych codziennych doświadczeń. Ta publikacja ma bowiem pełnić raczej rolę popularnego przewodnika dla rodziców, którzy stoją przed problemami wprowadzenia dzieci w świat podstawowych wartości i prawideł funkcjonowania w ramach każdej społeczności. Ksiądz Beno w swej pracy wskazuje, w jaki sposób formować duszę dziecka. Wydaje się, iż choćby z tych powodów jest to cenna pomoc dla młodych rodziców.

 • s. Elia Maciejewska: Kronika pielgrzymki do Ziemi Świętej

 • Wcielenie Jezusa Chrystusa postawiło Go w ludzkim ciele, wśród ludzi, w określonym miejscu i czasie. W pogodnych i ciepłych słowach s. Elii historia Ziemi Świętej, bezpowrotnie zamknięta i zapisana, splata się z teraźniejszym jej przeżywaniem. Autorka dopisała tu także swój bardzo osobisty rozdział. Całość tworzy wzruszające i szczere wspomnienia pielgrzyma po Ziemi Chrystusa. str. 112

 • Ewa Hanter: Zwycięstwa różańcowe

 • Jak skuteczny może być Różaniec? Na to intrygujące pytanie odpowiada Autorka w kilkunastu barwnych opowieściach ukazujących obecność Matki Bożej w historii wielu narodów. Książka jest próbą fabularnego pokazania zdarzeń i losów narodów, nierzadko znajdujących się w momentach przełomowych, w kontekście mocy płynącej z różańcowej modlitwy. Różaniec, jak dowodzi tego Ewa Hanter, stać się może potężnym orężem w walce z różnymi przeciwnościami. str. 55

 • Wincenty Łaszewski: Legendy i opowieści różańcowe

 • Zebrał i opracował Wincenty Łaszewski Już w średniowieczu legendy krążące z ust do ust upowszechniały pewne religijne prawdy oraz zachęcały do określonych postaw. Podobne zadania postawił sobie Autor różańcowych legend i opowieści. Zebrane bowiem w tym tomiku opowieści w sposób urzekający, a nade wszystko prosty i barwny przekazują wiele głębokich prawd o modlitwie różańcowej i o samej Maryi. Te nasycone prawdziwą mądrością teksty trafiają wprost do ludzkich serc i chyba często więcej mówią o modlitwie, cnocie czy o wierze niż uczone wywody teologów. str. 159

 • ks. Tymoteusz: Nabożeństwo różańcowe w rodzinach

 • Matka Boża we wszystkich swoich ostatnich objawieniach wzywa każdego z nas: Odmawiajcie Różaniec! Proponujemy tę książeczkę, która pomoże kółkom różańcowym, grupom modlitewnym i rodzinom modlić się na różańcu i upraszać łaski potrzebne dla Kościoła, świata i naszych najbliższych. str. 80

 • Urszula Golańska: Msza święta

 • seria: Moje podróże z Aniołem Stróżem Anioł Stróż - niezwykły, a zarazem niewidzialny opiekun każdego z nas - towarzyszy nam, niezależnie od tego, czy mamy lat kilka czy kilkadziesiąt. Tym razem staje się przewodnikiem po tajemnicach Mszy świętej. Prowadzi nas przez kolejne części tego świętego spotkania, tłumacząc ich pełne treści znaczenie. I choć właściwymi adresatami tej książeczki, pięknie i ciekawie zilustrowanej, są dzieci, to z pożytkiem sięgać po nią mogą i dorośli. str. 32

 • Ewa Hanter: W szkole mądrości Maryi

 • Oczywiście chodzi o szkołę różańcowych rozważań - do których zachęca Matka Boża Fatimska. Maryja ukazała Łucji, jednej z trojga widzących pastuszków, swoje Niepokalane Serce i prosiła, by towarzyszyć Jej przez piętnaście minut, rozmyślając o tajemnicach Różańca. Książka ta, zawierająca obrazki do kolorowania, jest pomocą dla dzieci i młodzieży w odprawianiu nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. str. 176

 • ks. Krzysztof Pawlina: Nie zmarnować młodości

 • Tryptyk rozważań chce pomóc młodym ludziom w przeżyciu danego im czasu. Jest on zbiorem różnych myśli, tak różnych jak wielość charakterów i osobowości. Pierwsza część ukazuje, jak kształtować swoją osobowość, druga - jak uniknąć niekorzystnych dla rozwoju ducha wpływów, a trzecia - wskazuje na Jezusa, jako jedynego Przyjaciela, który zawsze jest przy człowieku i zawsze mu pomaga. str. 104

 • Michel Quoist: Rozmowy o miłości

 • Przełożył ks. Mieczysław Rzepniewski To chyba najbardziej niezwykła książka Michela Quoista. Pokazuje, czym jest miłość. I to ta bez przymiotników. Bo miłość, o której Quoist pisze, jest w istocie swej i prawdziwa, i jedyna, i wieczna. O miłości tej rozmawiają tajemniczy nieznajomy i młody człowiek szukający w życiu swej drogocennej perły. Ów nieznajomy wskazuje na miłość, która choć trudna, jest możliwa, aczkolwiek po spełnieniu pewnych warunków. Quoist w tej książce zachęca, by szukać tej najwspanialszej z pereł, tej, co sprawia, iż życie zaczyna nabierać sensu… Zresztą, czyż nie urzekają słowa, jakie słyszymy na końcu tych rozważań: „Nie trzeba dużych bagaży, aby wyruszyć w życie. Wystarczy miłość. str. 240

 • Zaproszenie do laboratorium wiary

 • Jeżeli chcesz raz jeszcze przeżyć XV Światowy Dzień Młodzieży, sięgnij po tę pozycję przewodnik po katechezach z tych niezapomnianych dni. Znajdziesz w niej wszystko Orędzie Ojca Świętego, jego przemówienia, katechezy, tekst Drogi Krzyżowej, Hymnu, a także wiele kolorowych ilustracji. Dzięki tej książce znajdziesz się w laboratorium wiary, dokąd zaprasza Ojciec Święty, i poznasz, że tylko Chrystus ma słowa nie starzejące się z biegiem czasu… str. 136

 • Cz.,P. Jaroszyński: Podstawy retoryki klasycznej

 • Czesław Jaroszyński, Piotr Jaroszyński Celem książki jest pomoc w zdobyciu umiejętności operowania mądrym słowem. Jest to potrzebne szczególnie dziś, gdy o prawdzie bądź fałszu, istnieniu bądź nieistnieniu decydują często media. Często brak nam wówczas słowa, by nazwać rzeczy po imieniu, by pokazać, jaka jest prawda. Stąd ta książka, która uczy, jak mówić, która przypomina, że to właśnie mowa pozwala nam zrozumieć i Boga, i siebie, i innych, i cały nasz świat. Wśród wielu podobnych publikacji ta łączy w sobie zwięzłość z głębią ujęcia zagadnień. str. 168

 • ks. Jan Twardowski: Przed kapłaństwem klękam

 • "Żeby być wspaniałym kapłanem, trzeba być najpierw zwykłym, ludzkim, dobrym człowiekiem" - napisał we wstępie do swego nowego tomiku wierszy ks. Jan Twardowski. Jest to zbiór poetyckich refleksji, opatrzonych charakterystyczną dla autora głębią, mądrością i subtelnym poczuciem humoru, ukazującym przeżywanie Boga w kapłaństwie. str. 208

 • Czesław Jaroszyński: Bajki ezopowe

 • Na pół legendarna postać Ezopa, autora ciekawych w swej treści i refleksji bajek, wielokrotnie stawała się inspiracją do szukania własnego wyrazu przypisywanych Ezopowi tekstów. Takie wyzwanie podjął także Czesław Jaroszyński, prezentując bajki, które zachwyciły go swoją aktualnością i poetyckością. Dodatkowo Autor przygotował je jako pomoc do ćwiczeń z retoryki, którą to funkcję pełniły w starożytności, gdzie każda linijka (wers) równa się frazie, wielka litera zaczyna jakąś całość, a odstępy między wersami jeszcze bardziej ją uwydatniają. Lektura to cenna i bardzo pouczająca. str. 104

 • Faudenom: Usłyszeliśmy słowo Pana

 • Przełożył ks. Zbigniew Zalewski Często znajomością Pisma Świętego zawstydzają nas ci, którzy je zwalczają. Dlatego też ta książka. Składają się na nią krótkie rozważania. Tak przygotowane, by ułatwić codzienny kontakt z tym najniezwyklejszym z pism - z Ewangelią. W niej przemawia bowiem sam Chrystus. Ona jest Jego wciąż żywym słowem. Ks. Beno pokazuje niesłabnącą aktualność tego słowa, czyniąc to w sposób sugestywny, a jednocześnie prosty. Posługuje się przy tym obrazami bliskimi każdemu z nas. Tak sugestywnymi, iż trudno się nad nimi nie zatrzymać i nie zastanowić. str. t. I - 432; t. II - 344; t. III - 216


Powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej Wydawnictwa Sióstr Loretanek: www.loretanki.pl

Na początek strony
 
www.rodzinapolska.pl