MENU
 

KLUBY RP

 

WYŚLIJ TEN ADRES

 

LINKI

Jasna Góra
Lubelska Szkoła Filozofii


Instytut Edukacji Narodowej
Radio Maryja

 


BANER REKLAMOWY

Umieść nasz baner-link na swojej stronie

Umieść nasz baner-link na swojej stronie

 

Oświadczenia

Do władz Wietnamu [05.02.10]
/.../ Stowarzyszenie "Rodzina Polska" wyraża głęboki niepokój z powodu tej narastającej przemocy policyjnej i domaga się, żeby komunistyczne władze Wietnamu natychmiast zaprzestały łamania praw człowieka i prześladowania katolików.
Więcej ...


Klub Pruszkowski [12.01.08]
/.../ Członkowie Klubu Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzina Polska darzą najwyższym szacunkiem i zaufaniem całe dzieło Ojca Tadeusza Rydzyka /.../ Nie zgadzamy się na dyskryminację innych. Nie zgadzamy się też na własną dyskryminację /.../
Więcej ...


Eurodeputowani w obronie Radia Maryja [19.12.07]
/.../ Katolickie dzieła zainicjowane przez Ojca Tadeusza Rydzyka - "Radio Maryja", Telewizja "Trwam" i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej wychowujące i kształtujące rzesze Polaków w duchu prawdy, patriotyzmu i odpowiedzialności obywatelskiej są wielkim dobrem dla Kościoła i Państwa Polskiego /.../
Więcej ...

Brak dobrej woli organów ścigania czy tylko nieudolność ? Ulotki domów publicznych rozrzucane są po całej Warszawie [19.12.07]
/.../ Sprawą ulotek domów publicznych rozkładanych na terenie całej Warszawy przez zorganizowaną grupę przestępczą zaczyna interesować się także Biuro Rzecznika Praw Dziecka. /.../
Więcej ...


EURODEPUTOWANY WITOLD TOMCZAK [16.08.06]
/.../ Usilnie proszę Pana Przewodniczącego o podjęcie niezwłocznych działań, które powstrzymają działania zbrojne armii Izraela, wymierzone przeciwko Narodowi Libańskiemu i Jego kulturze. Prowadzona od tygodni krwawa pacyfikacja Libanu jest niewspółmierną reakcją Izraela zmierzającą do zrealizowania własnych interesów politycznych. /.../ wzywam za Pana pośrednictwem odpowiedzialnych polityków Unii Europejskiej do niezwłocznych i skutecznych działań kładących kres zbrodni dokonujących się na naszych oczach w Libanie.
Więcej ...

Skuteczne działania KRRiTv w sprawie "Gej-armii" [16.08.06]
/.../ "Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwraca uwagę, że pokazywanie jakichkolwiek zachowań, które mogą mieć negatywny wpływ, nie tylko na widzów małoletnich, pozostających pod szczególną ochroną prawną, będzie wiązać się z odpowiedzialnością nadawcy, zgodnie z przepisami, zawartymi w rozdziale 8 wyżej wymienionej ustawy." /.../ Media podały, że Tv Polsat wycofała się z emisji nowego reality-show /.../
Więcej ...

Eurodeputowani Urszula Krupa i Witold Tomczak [16.08.06]
/.../ napływają w dużej liczbie z Polski i ze świata protesty przeciwko rezolucji Parlamentu Europejskiego "w sprawie nasilenia przemocy powodowanej rasizmem i homofobią w Europie" /.../ Autorzy listów podkreślają, że rezolucja jest tendencyjna, pozbawiona argumentów, oszczercza i niesprawiedliwa wobec Polski i Polaków /.../
Więcej ...

List otwarty kilkudziesięciu profesorów i innych wybitnych osób [28.06.06]
/.../ Rozwój wzajemnego dialogu narodów polskiego i żydowskiego, dwóch narodów tak ciężko doświadczonych przez dzieje, wymaga pełnego wyjaśnienia wszystkich spraw dotyczących ich wzajemnej historii, /.../ Jedną ze szczególnie ważnych spraw tego typu jest historia zbrodni na Żydach popełnionej w Kielcach w lipcu 1946 roku. /.../ W obliczu ujawnianych faktów jesteśmy coraz bardziej przekonani, że ówczesne zbrodnicze zajścia były dziełem perfidnej prowokacji sowieckiej i polskiej bezpieki. /.../
Więcej ...

Eurodeputowani bronią dobrego imienia Polski [28.06.06]
/.../ Zestawienie morderstw w niektórych krajach UE z jednostkowym faktem napaści przez nieznanego sprawcę na naczelnego rabina Polski /.../ jest manipulacyjnym uogólnianiem jedynie w celu oszczerczego ataku na nasz Naród za rzekomy antysemityzm. W tej haniebnej także dla PE rezolucji oszczerczo potraktowano słuchane przez miliony Polaków, nie tylko katolików /.../ Naród także w wyniku dostosowań do warunków akcesyjnych został obecnie okradziony z ogromnego majątku, co jest powodem, że miliony cierpią głód, będąc pozbawione godnych człowieka warunków egzystencji /.../
Więcej ...

Marszałek piętnuje oszczerstwa [28.06.06]
/.../ marszałek Sejmu Marek Jurek zdecydowanie zaprotestował przeciwko znieważającej Polskę rezolucji [Parlamentu Europejskiego] /.../ Zaprotestował również przeciwko wprowadzaniu do dokumentów europejskich języka i ideologii skrajnej lewicy i ruchu homoseksualnego. Marszałek powiedział, że jeśli przez "homofobię" rozumieć moralną dezaprobatę wobec homoseksualizmu, to wprowadzenie przez PE tego rodzaju słownictwa do debaty politycznej jest samo w sobie aktem wykluczenia wobec całego judeochrześcijańskiego dziedzictwa moralnego Europy /.../
Więcej ...

UWAGA! Brońmy dobrego imienia Polski i Radia Maryja! [28.06.06]
Osoby, które pragną wyrazić swój protest wobec rezolucji Parlamentu Europejskiego "w sprawie nasilenia przemocy powodowanej rasizmem i homofobią w Europie", /.../ oczerniającej naszą Ojczyznę Rzeczpospolitą Polską oraz Radio Maryja, mogą kierować swoje opinie na ręce przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Josepa Borella: /.../
Więcej ...

Eurodeputowani - dr nauk medycznych Urszula Krupa i lekarz medycyny Witold Tomczak. Oświadczenie w sprawie kryzysu w polskiej służbie zdrowia. [08.06.06]
/.../ Obawiamy się, iż ustanowiony został mechanizm prowadzący nieuchronnie do upadłości publicznych jednostek ochrony zdrowia i do prywatyzacji, w warunkach upadłości, wielomiliardowego majątku służby zdrowia, od funkcjonowania którego zależy zdrowie i życie Polaków. /.../ Wyrażając naszą solidarność z protestującymi lekarzami, jednocześnie zwracamy się do naszych kolegów o utrzymanie tylko takich form protestu, które nie godzą w bezpieczeństwo pacjentów /.../
Więcej ...

Do Ministra Pracy [26.05.06]
Stowarzyszenie "Rodzina Polska" uprzejmie prosi o odpowiedź na następujące pytania: /.../ Z czego mają żyć osoby, które nie mają pracy, zasiłków, ani świadczeń przedemerytalnych, a które z uwagi na wiek w sytuacji największego w UE bezrobocia, jakie występuje w Polsce, nie mają także możliwości znalezienia pracy? /.../
Więcej ...

Do Ministra Sprawiedliwości. Śmierć posła Adwenta [26.05.06]
/.../ Sprawca wypadku, w następstwie którego śmierć poniosło sześć osób, wciąż przebywa na wolności. /.../ Prosimy Pana Ministra o szczególny nadzór nad śledztwem, z uwzględnieniem możliwości, że wypadek ś.p. posła Filipa Adwenta był zamachem na Jego życie. Tragiczna śmierć posła w zestawieniu z Jego działalnością, a także w zestawieniu z tajemniczymi okolicznościami śmierci innych znanych osób, w kontekście istnienia określonych układów polityczno - mafijno - korupcyjnych budzi niepokój społeczny /.../
Więcej ...


APEL [07.10.05]

Stowarzyszenie "Rodzina Polska" zwraca się do Wyborców z apelem o głosowanie w nadchodzących wyborach prezydenckich na Lecha Kaczyńskiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
Spośród zarejestrowanych kandydatów jest to osoba, która stwarza największe nadzieje na respektowanie polskiej racji stanu i wartości chrześcijańskich na urzędzie prezydenta.


Zarząd Stowarzyszenia
"Rodzina Polska"

Śmierć posła Adwenta. Oświadczenie. [30.06.05]
Stowarzyszenie (...) jest zaniepokojone tragiczną śmiercią posła (...) Filipa Adwenta i członków jego rodziny. Stowarzyszenie zwróciło się (...) o szczególny nadzór nad śledztwem dotyczącym wyjaśnienia okoliczności wypadku drogowego, który spowodował tę tragedię. Śmierć posła w zestawieniu z jego działalnością, a także w zestawieniu z tajemniczymi okolicznościami śmierci innych osób publicznych, w kontekście istnienia znanych układów polityczno - mafijno - korupcyjnych budzi uzasadniony niepokój społeczny. (...)
Więcej ...

Stanisław Krajski [18.06.05]
(...) homoseksualizm jest dewiacją - wynaturzeniem i chorobą. Naucza o tym nie tylko Kościół, ale wszyscy, dla których odniesieniem są prawda i dobro. Osoby dotknięte dewiacją homoseksualizmu trzeba traktować - jak każdego człowieka - z szacunkiem, ale i ze współczuciem. Trzeba im z miłością pomagać, by mogły wyleczyć się z choroby, jaką jest homoseksualizm.
Więcej ...

Kolejki po... leczenie [18.06.05]
Dyrektorzy szpitali skarżą się, że mają wyczerpane limity na niektóre procedury medyczne, a chorzy umierają, zanim doczekają się wyznaczonego terminu na badanie, zabieg czy operację. (...)
Więcej ...

WypowiedĄ o. Konrada Hejmy na antenie Radia Maryja i telewizji TRWAM [09.06.05]
(...) nie byłem nigdy świadomym donosicielem (...) Wszelkie wypowiedzi skrzętnie zarejestrowane przez agentów PRL dotyczące osób z imienia z okresu kilkunastu lat mojej pracy są zwyczajnym dzieleniem się na temat spraw bieżących, znanych obiegowo prawie wszystkim. (...) Gdyby jednak ktoś czuł się pokrzywdzony lub obrażony (...)
Więcej ...

Poseł Witold Tomczak w związku z odrzuceniem eurokonstytucji we Francji i Holandii [03.06.05]
(...) prowadzą Europę w ślepy zaułek, tworząc na siłę, wbrew narodom, sztuczne superpaństwo. (...) Europa zachowa swą wielkość i potencjał, jeśli uszanuje prawa narodów do samostanowienia, prawo każdego człowieka do życia i rozwoju, jeśli będzie wierna swemu chrześcijańskiemu dziedzictwu(...)
Więcej ...

Stanowisko PFROŻ [28.05.05]
Z zadowoleniem przyjmujemy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzające niezgodność z Konstytucją RP niektórych zapisów ustawy "o świadczeniach rodzinnych". (...) Te dyskryminujące zapisy stały się powodem trwającej do dziś fali rozwodów i separacji w celu uzyskania świadczeń przy-sługujących tylko osobom samotnie wychowującym dzieci (...)
Więcej ...

Poseł Witold Tomczak. Miejmy odwagę powiedzenia "Nie" złym pomysłom bez względu na to, kto je promuje i dlaczego [12.02.05]
(...) One są po prostu nieodpowiedzialne i groĄne dla zrównoważonego rozwoju europejskiego rolnictwa. Nie można oferować biednemu piątej części tego, co bogatemu i twierdzić, że biednemu stwarza się humanistyczną szansę osiągnięcia poziomu bogatego. (...) Ich zatwierdzenie obrazi poczucie przyzwoitości i będzie zaprzeczeniem tzw. europejskiej solidarności, która pozostaje już tylko mitem. W rzeczywistości mamy do czynienia z Europą dwóch prędkości i bezwzględną walką "o swoje" mocarstw unijnych.
Więcej ...

Jestem byłym więĄniem obozu zagłady Auschwitz-Birkenau nr 131602. [29.01.05]
(...) Mając na uwadze doniosłe uroczystości wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz - Birkenau uważam, że powinna towarzyszyć im refleksja nad niezwykle aktualną potrzebą poszanowania każdego życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci! (...)
Więcej ...

Poseł Witold Tomczak [29.01.05]
(...) Przypominam Europie i światu: II Wojnę Światową rozpętali Niemcy, ci którzy zostali opętani obłędną ideą rasizmu i śmierci. W tej wojnie zginęło 6 milionów Polaków. Hitlerowcy utworzyli na okupowanych ziemiach, zwłaszcza w Polsce, liczne obozy śmierci, męczeństwa i niewolniczej pracy. (...)
Więcej ...

LPR przypomina o tragedii Warszawy na forum Parlamentu Europejskiego [19.01.05]
. (...) Dziś w obliczu coraz częstszych prób fałszowania historii chcemy przypomnieć opinii publicznej w Europie o tamtej tragedii (...)
Więcej ...

List profesorów [10.01.05]
(...) popieramy inicjatywę grupy posłów Sejmu RP zmierzającą do niezwłocznej likwidacji urzędu pełnomocnika do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn i powołania w to miejsce pełnomocnika ds. rodziny. (...) mamy do czynienia z o wiele poważniejszą sprawą, jaką jest przeznaczanie środków powierzanych przez podatników dla wspomagania wspólnego dobra na działalność szkodliwą dla społeczeństwa (...)
Więcej ...

Promocja homoseksualizmu w Krakowie [10.01.05]
(...) Po raz kolejny lobby homoseksualne dla promowania dewiacyjnych zachowań zamierza wykorzystać prestiż publicznych instytucji znajdujących się na terenie Krakowa. W maju ubiegłego roku użyto do tych celów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie zaplanowano wykorzystanie m.in. takich miejsc jak sala obrad Rady Miasta Krakowa.(...)
Więcej ...

Błąd wyboru
Archiwum

WYSZUKIWARKA
Google


WWW
rodzinapolska.pl

 

GORĄCE TEMATY

 Nie sprzedawać ziemi
 Radio Maryja
 uhonorowane medalem
 "Milito pro Christo"
 Wrózbiarstwo
 PRAWDA O REWOLUCJI
 FRANCUSKIEJ
 Śmierć posła
 Filipa Adwenta
 Rząd Światowy
 Katolik.pl
 Homoseksualizm
 Atak na posła Tomczaka


 

TRZEBA PAMIĘTAĆ

 Fotograficzne
  świadectwa
 z II wojny światowej

 

GORĄCE ARTYKUŁY

 Informatyk radzi   
 Utopijny raj
 Siostra Michaela Pawlik
   
 NIK. Wyniki kontroli
 nadawania stopni i
 tytulu naukowego
   
 List posel Anny Sobeckiej
 w sprawie WSKSiM
 do Danuty Hubner
   
 List o. dyrektora
 Tadeusza Rydzyka do
 premiera Donalda Tuska
   
 Ulotki domów
 publicznych!
   
 Zostawcie w spokoju
 Radio Maryja!
   
 Bodek. Nie babraj
 sie w dragach
   
  Bodek (mp3-16MB)
 Imienne wyniki gloso-
 wania nad konstytucyjna
 ochrona zycia
 Nie ma kwestii
  ważniejszej
 Fotograficzne
  świadectwa
 Wyklad JE ks.abp.
 Stanislawa Wielgusa
 Raport
 biskupa kieleckiego
 Czeslawa Kaczmarka
 Walka z Kościołem
 Katolickim w PRL
 "Na bezdrożach teorii
 ewolucji"
 Niedobre podręczniki
 Raport w sprawie
 O. Hejmo cz.1
 Raport w sprawie
 O. Hejmo cz.2
 Wybrać miłość
 Życie jest piękne!
 Znak życia wiecznego
 Polecamy! Polonusi w UE
 To już się dzieje
 TV Trwam
 Różaniec Nowego Wieku
 Karta Praw Rodziny
 Moralne dylematy
 globalizacji
 

 

 Gimnazjum Klasyczne
Stowarzyszenia
"Rodzina Polska"
w Ostrolece
 

NAPISZ DO NAS

rodzina@
biuro@
redakcja@


COPYRIGHT
Przedruk tekstów dozwolony z podaniem źródła
 

KONTO
Jeżeli pragną Państwo wesprzeć działania prowadzone przez Stowarzyszenie "Rodzina Polska", można to zrobić, wpłacając dar lub 1% podatku na konto: Stowarzyszenie "Rodzina Polska" w Ostrołęce
nr 27 1020 3802 0000 1902 0072 0292

Stowarzyszenie
"Rodzina Polska" posiada status organizacji pożytku publicznego

KRS 0000065868


 

KODOWANIE
Polskie znaki:
Środkowo Europejski
(Central European)
ISO-8859-2

Najlepiej oglądać w rozdzielczości
min: 800x600 

© 1999-2010