MENU
 

KLUBY RP

 

WYŚLIJ TEN ADRES

 

LINKI

Jasna Góra
Lubelska Szkoła Filozofii


Instytut Edukacji Narodowej
Radio Maryja

 


BANER REKLAMOWY

Umieść nasz baner-link na swojej stronie

Umieść nasz baner-link na swojej stronie

 

Prawo do Życia

Pasterze polskiego Kościoła o "in vitro" [23.05.10]
/.../ Technologia ta pociąga za sobą przewidywane i planowane uśmiercanie istot ludzkich w fazie embrionalnej. /.../ Małżeństwom dotkniętym cierpieniem z powodu braku potomstwa należy nieść pomoc i wsparcie w przyczynowym leczeniu niepłodności, jednak bez uciekania się do reprodukcji zastępczej. Należy im ukazywać także możliwość i ewangeliczną wartość adopcji dziecka w warunkach na nią pozwalających. /.../
Więcej ...

Oświadczenie Zespołu Ekspertów KEP w sprawie "in vitro" [28.03.10]
/.../ W trakcie sztucznego zapłodnienia tworzy się kilka zarodków ludzkich, z których część - zwykle po selekcji - jest wszczepiana do organizmu kobiety; reszta - tzw. zarodki nadliczbowe - jest niszczona, wykorzystywana w eksperymentach lub zamrażana. Moralnie jest niedopuszczalne zabijanie, selekcja i mrożenie ludzkich zarodków. Są one istotami ludzkimi, którym należy się pełna ochrona prawna, zwłaszcza ochrona prawa do życia. /.../
Więcej ...

Stróże polskiego prawa? [Marek Czachorowski][20.03.10]
/.../ w polskim systemie prawnym nie ma miejsca na żadne "prawo do aborcji" (w jakimkolwiek zakresie), jak to jednak błędnie przypisali nam sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka postulujący poprawienie procedury dostępu do tego "prawa"./.../ wyrok ETPC przeciwko Polsce - opierając się na założeniu, że obowiązuje u nas takie "prawo" - oznacza zamach na polską Konstytucję /.../
Więcej ...

Aborcja w Europie [08.03.10]
/.../ aborcja stanowi pierwszą przyczynę śmierci Europejczyków, zdecydowanie wyprzedzając zgony wywołane chorobami nowotworowymi, zawałami i wypadkami drogowymi /.../
Więcej ...

Rabini Izraela przeciw pladze aborcji [07.01.10]
Epidemią zabijającą rokrocznie kilkadziesiąt tysięcy izraelskich Żydów nazwali aborcję obaj główni rabini Izraela /.../
Więcej ...


Prof. Piotr Jaroszyński o aborcji [26.11.09]
/.../ I dalej czytamy: "Poprzez środki propagandy, a w szczególności przez prasę, radio, kino, ulotki, krótkie broszury, odczyty uświadamiające, itp. należy stale wpajać w ludność myśl, jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. Powinno się wskazywać koszty, jakie dzieci powodują, mówić, co można by zdobyć dla siebie za te wydatki. /.../
Więcej ...

Farmaceuta ma prawo do sprzeciwu sumienia [16.10.09]
/.../ nie wolno usypiać sumień, na przykład pomijając milczeniem skutki działania substancji aktywnych, które mają uniemożliwiać zagnieżdżenie się embrionu lub skrócić życie człowieka /.../
Więcej ...

Przeżyła aborcję [07.10.09]
Czy można przeżyć aborcję? Giannie Jessen się udało. Nie bez uszczerbku na zdrowiu, ale jest szczęśliwa, że żyje i może działać w obronie milionów dzieci, którym się nie udaje. Warto obejrzeć i poznać prawdę:
Więcej ...

Nie sprzedaję antykoncepcji [28.09.09]
/.../ W jaki sposób reagują pacjentki, gdy odmawia Pani sprzedaży środków antykoncepcyjnych? - Różnie. Na ogół są zaskoczone. /.../
Więcej ...

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski [28.09.09]
/.../ nakładanie sankcji karnych za przypominanie prawdy o tym, że nikt nie ma władzy nad życiem drugiego człowieka, jest niedopuszczalnym ograniczaniem misji Kościoła /.../
Więcej ...


Miłość z wyboru [25.01.08]
Choć bardzo tego pragnęli, nie mogli mieć swoich dzieci. Cierpieli, zwłaszcza gdy widzieli szczęśliwych rodziców, którym dane było urodzić i wychowywać swoje dzieci. Dziś również oni są rodzicami - szczęśliwymi rodzicami, którzy poczęli swoje dzieci i urodzili... w sercu. /.../
Więcej ...

I ty możesz zostać rodzicem [25.01.08]
Wiele dzieci czeka dziś na swoich nowych rodziców. Wypatrują, marzą, modlą się. Obecnie istnieje wiele form pomocy dzieciom - od adopcji, przez rodzinę zastępczą, aż po rodzinny dom dziecka. Decyzja, w jaki sposób chcemy pomagać, należy do nas... /.../
Więcej ...

Dla małżeństw mających problemy z poczęciem dziecka [25.01.08]
/.../ cykl Mszy świętych, sprawowanych w intencji małżeństw mających problem z poczęciem dziecka. /.../
Więcej ...

In vitro [25.01.08]
List Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski
Więcej ...

Druga strona in vitro [25.01.08]
/.../ "przemysł in vitro" jest bardzo dochodowy /.../ U dzieci urodzonych w wyniku sztucznego zapłodnienia sześć razy częściej występują uszkodzenia mózgu /.../ Alternatywą dla zapłodnienia pozaustrojowego jest, mająca być dostępna wkrótce także w Polsce, NaProTechnologia, która pomaga diagnozować i leczyć niepłodność w oparciu o współdziałanie z organizmem kobiety.
Więcej ...

"Okno życia" [12.01.08]
Już blisko dwa lata w Krakowie u Sióstr Nazaretanek przy ul. Przybyszewskiego 39 istnieje "Okno życia". W tym czasie siostry znalazły w nim czworo dzieci: dwie dziewczynki i dwóch chłopców. Wszystkie dzieci są już w rodzinach adopcyjnych. /.../
Więcej ...

In vitro [12.01.08]
Rada ds. Rodziny pragnie przypomnieć nauczanie Stolicy Apostolskiej, a zwłaszcza Ojca Świętego Jana Pawła II, dotyczące tej kwestii. Te liczne wypowiedzi o niegodziwości i niedopuszczalności metody "in vitro" można ująć w kilku stwierdzeniach. Po pierwsze - przy każdej próbie w tej metodzie giną liczne embriony - jest to rodzaj wyrafinowanej aborcji /.../
Więcej ...


Świadectwo szczęśliwej mamy [23.05.07]
/.../ uprosiłam lekarza, aby zrobił mi jeszcze jedno USG. I wtedy z ekranu monitora dzieciątko kiwało swoimi rączkami i uśmiechało się do mnie! Jakaż wielka była moja radość, kiedy na nie patrzyłam i z radości głośno płakałam. Lekarz w osłupieniu temu się przyglądał i tylko powtarzał: "To niemożliwe, to cud!". /.../
Więcej ...

Deklaracja parlamentarzystów [23.05.07]
/.../ uznając, że rodzina oparta na związku małżeńskim kobiety i mężczyzny stanowi podstawową wspólnotę społeczną, niezbędną dla życia i rozwoju każdego człowieka, a także jest zasadniczym czynnikiem rozwoju społecznego gospodarczego i kulturowego każdego społeczeństwa oraz biorąc pod uwagę instrumenty międzynarodowe gwarantujące obronę praw człowieka i podstawowych wolności /.../
Więcej ...

Imienne wyniki głosowania nad konstytucyjną ochroną życia [30.04.07]
Głosowanie nad poprawką przewidującą zmiany w art. 38 Konstytucji RP. Po nowelizacji artykuł ten miałby brzmienie: "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci". /.../
Więcej ...

Kochani Przyjaciele ! [25.03.07]
Jako Posłowie i lekarze, niezwiązani z żadną partią polityczną chcielibyśmy serdecznie zaprosić Was do udziału w "Marszu dla Życia", który odbędzie się w przyszłym tygodniu, w dniu 28 marca 2007 roku (środa) o godz. 12.00 przed gmachem Sejmu RP. Jedynym i głównym celem organizowanego przez nas marszu jest OBRONA ŻYCIA w Polsce. Podczas demonstracji będziemy starali się zachęcić i przekonać Posłów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do zmiany art. 38 Konstytucji i wprowadzenia całkowitej ochrony życia, od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Podczas manifestacji rozważać będziemy stacje Drogi Krzyżowej Nienarodzonych, przypomnimy naukę Ojca Świętego oraz będziemy się modlić w intencji zagwarantowania pełniej ochrony życia w Polsce. /.../
Więcej ...

Nie ma kwestii ważniejszej [25.03.07]
/.../ Niech mi wolno będzie w tym miejscu przytoczyć opinię Związku Ortodoksyjnych Rabinów Stanów Zjednoczonych i Kanady, którą wyrazili w swym liście (z dnia 23.01.2005 r.) do prezydenta RP w związku z uroczystościami 60-lecia wyzwolenia hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz: "aborcja to destrukcja ludzkiego życia dalece przewyższająca tę, jaką zgotowali naziści" /.../ Po raz pierwszy w polskiej historii "zezwolono" w sensie prawnym na zabijanie polskich nienarodzonych dzieci 9 marca 1943 roku. Uczynił to okupant hitlerowski, wydając zbrodniczy "Verordung" (tj. rozporządzenie). Niemcy w tym samym "Verordung" podnieśli karę za zabicie niemieckiego nienarodzonego dziecka do kary śmierci włącznie... /.../
Więcej ...


Ekskomunika za zabijanie poczętych dzieci [28.06.06]
/.../ Decyzja Parlamentu Europejskiego, który opowiedział się za finansowaniem badań na komórkach macierzystych, wywołała protest m.in. Konferencji Episkopatu Polski. /.../ "Badania zarodkowych komórek macierzystych podejmowane z troski o zdrowie i życie jednych ludzi są dokonywane za cenę unicestwiania innych ludzkich istot" - podkreślili w piśmie księża biskupi. Zwrócili też uwagę na konflikt między decyzją PE a prawem obowiązującym w krajach członkowskich UE - mimo braku przyzwolenia na badania, trzeba je będzie finansować. /.../
Więcej ...

Skazany za prawdę [08.06.06]
/.../ Sprawa dotyczyła legalnej wystawy promującej poszanowanie ludzkiej godności i życia, zorganizowanej w centrum Lublina za zgodą władz miasta. Na /.../ ekspozycję składało się 14 fotogramów przedstawiających najjaskrawsze przykłady współczesnych zbrodni godzących w ludzkie życie, wśród których na czoło wysuwa się masowe zabijanie poczętych dzieci. /.../
Więcej ...

Świadectwo Krystyny [01.04.06]
Dwa lata temu w sierpniu przeżywałam kryzys. Ja, 38-letnia kobieta, matka prawie dorosłych córek, znowu byłam w stanie błogosławionym. Zamiast się ucieszyć, informacja ta załamała mnie i mojego męża. /.../
Więcej ...

Tabletka śmierci [01.04.06]
/.../ W Waszyngtonie zmarły kolejne dwie kobiety po zażyciu tabletki wywołującej poronienie RU-486 /.../
Więcej ...

Konferencja o skutkach "aborcji" w PE [24.03.06]
/.../ "agresywne lobby feministyczne w Parlamencie Europejskim skrywa pod nim [pod terminem "prawa reprodukcyjne"] postulat aborcji na poziomie międzynarodowym" /.../
Więcej ...

Wlk. Brytania legalizuje klonowanie ludzi [16.02.06]
/.../ pobranie naraża kobietę na potencjalne komplikacje, które mogą spowodować uszkodzenia nerek lub nawet śmierć /.../ napisał wczoraj brytyjski "The Times" /.../
Więcej ...

dr Marek Czachorowski [12.02.06]
/.../ udało się tam [w Kolumbii] utrzymać wewnętrznie spójne prawo chroniące życie każdego dziecka przed narodzeniem. Usiłowano wprowadzić do tego prawa dopuszczone i w Polsce wyjątki w tej prawnej ochronie, czyli próbowano zezwolić na zabójstwo wtedy, kiedy dziecko zostało poczęte w wyniku przestępstwa, kiedy ciąża zagraża życiu matki i wtedy, kiedy dziecko przed narodzeniem jest chore /.../
Więcej ...

Błąd wyboru
Archiwum

WYSZUKIWARKA
Google


WWW
rodzinapolska.pl

 

GORĄCE TEMATY

 Nie sprzedawać ziemi
 Radio Maryja
 uhonorowane medalem
 "Milito pro Christo"
 Wrózbiarstwo
 PRAWDA O REWOLUCJI
 FRANCUSKIEJ
 Śmierć posła
 Filipa Adwenta
 Rząd Światowy
 Katolik.pl
 Homoseksualizm
 Atak na posła Tomczaka


 

TRZEBA PAMIĘTAĆ

 Fotograficzne
  świadectwa
 z II wojny światowej

 

GORĄCE ARTYKUŁY

 Informatyk radzi   
 Utopijny raj
 Siostra Michaela Pawlik
   
 NIK. Wyniki kontroli
 nadawania stopni i
 tytulu naukowego
   
 List posel Anny Sobeckiej
 w sprawie WSKSiM
 do Danuty Hubner
   
 List o. dyrektora
 Tadeusza Rydzyka do
 premiera Donalda Tuska
   
 Ulotki domów
 publicznych!
   
 Zostawcie w spokoju
 Radio Maryja!
   
 Bodek. Nie babraj
 sie w dragach
   
  Bodek (mp3-16MB)
 Imienne wyniki gloso-
 wania nad konstytucyjna
 ochrona zycia
 Nie ma kwestii
  ważniejszej
 Fotograficzne
  świadectwa
 Wyklad JE ks.abp.
 Stanislawa Wielgusa
 Raport
 biskupa kieleckiego
 Czeslawa Kaczmarka
 Walka z Kościołem
 Katolickim w PRL
 "Na bezdrożach teorii
 ewolucji"
 Niedobre podręczniki
 Raport w sprawie
 O. Hejmo cz.1
 Raport w sprawie
 O. Hejmo cz.2
 Wybrać miłość
 Życie jest piękne!
 Znak życia wiecznego
 Polecamy! Polonusi w UE
 To już się dzieje
 TV Trwam
 Różaniec Nowego Wieku
 Karta Praw Rodziny
 Moralne dylematy
 globalizacji
 

 

 Gimnazjum Klasyczne
Stowarzyszenia
"Rodzina Polska"
w Ostrolece
 

NAPISZ DO NAS

rodzina@
biuro@
redakcja@


COPYRIGHT
Przedruk tekstów dozwolony z podaniem źródła
 

KONTO
Jeżeli pragną Państwo wesprzeć działania prowadzone przez Stowarzyszenie "Rodzina Polska", można to zrobić, wpłacając dar lub 1% podatku na konto: Stowarzyszenie "Rodzina Polska" w Ostrołęce
nr 27 1020 3802 0000 1902 0072 0292

Stowarzyszenie
"Rodzina Polska" posiada status organizacji pożytku publicznego

KRS 0000065868


 

KODOWANIE
Polskie znaki:
Środkowo Europejski
(Central European)
ISO-8859-2

Najlepiej oglądać w rozdzielczości
min: 800x600 

© 1999-2010