MENU
 

KLUBY RP

 

WYŚLIJ TEN ADRES

 

LINKI

Jasna Góra
Lubelska Szkoła Filozofii


Instytut Edukacji Narodowej
Radio Maryja

 


BANER REKLAMOWY

Umieść nasz baner-link na swojej stronie

Umieść nasz baner-link na swojej stronie

 

Fakty o Unii Europejskiej

Klienci fundacji czy jeszcze polscy urzędnicy? [25.09.09]
/.../ Niemieckie fundacje polityczne /.../ na swą działalność w całości dostają pieniądze od rządu niemieckiego i partii politycznych. /.../ fundacje bardzo często przybierają postać, co tu dużo mówić, zalegalizowanej korupcji. /.../ Pod znakiem zapytania stoi cała polityka grantów.
Więcej ...

Żarówkowy ekototalitaryzm [Jan Maria Jackowski][19.09.09]
/.../ Bruksela wprowadza zakaz używania tradycyjnych żarówek. /.../ Ważna jest socjotechnika narzucania rozwiązań korzystnych dla wielkich korporacji, a kosztownych dla zwykłych ludzi. /.../ Krytycy zakazu kwestionują także "ekologiczność" i zwracają uwagę na niebezpieczeństwo stosowania rtęci w oświetleniu energooszczędnym. Rtęć jest bowiem wyjątkowo szkodliwa /.../
Więcej ...


Eurodeputowany Witold Tomczak [08.06.08]
/.../ Około 90% gospodarstw otrzymuje raczej zapomogi niż istotne wsparcie pomagające funkcjonować na rynku. Istotną pomoc finansową z unijnego budżetu otrzymuje tylko bardzo wąska grupa największych i najbogatszych /.../ Czy zapisy Traktatu o UE o wyrównywaniu różnic mają polegać na tym, że biedny dostaje 10 razy mniej, by dogonić bogatego?
Więcej ...

Wspólna Polityka Rolna [19.12.07]
/.../ [Nowe Państwa Członkowskie] /.../ otrzymały /.../ 21 razy mniej od starych państw członkowskich /.../ Przedłużająca się dyskryminacja NPC krzywdzi nie tylko rolników z tych państw, ale kompromituje istotę Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i rozwój rolnictwa w całej Unii Europejskiej! /.../
Więcej ...

Uroczystość nie do końca uroczysta ... [19.12.07]
/.../ Kilkudziesięciu posłów z różnych krajów zdecydowanie zaprotestowało przeciw unijnej poprawności, trzymając w rękach plansze z napisem : REFERENDUM ! /.../ po tym, jak użyto wobec nas służb porządkowych, które zabierały nam kartki i plansze z napisami "REFERENDUM" - protestowaliśmy :"DYKTATURA !" /.../
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [19.12.07]
/.../ skąd ta szczególna powściągliwość w ujawnianiu polskiej opinii publicznej istoty przygotowywanych zmian traktatowych? Otóż z powodu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Dopuszcza ona przekazywanie niektórych kompetencji organów Państwa organizacjom lub organom międzynarodowym. Nie dopuszcza ona natomiast przekazywania tych kompetencji innemu państwu. /.../
Więcej ...

Pytania do Komisji Europejskiej [15.10.07]
Pytania, jakie skierowali do Komisji Europejskiej Posłowie do Parlamentu Europejskiego Urszula KRUPA i Witold TOMCZAK w sprawie przyznawania funduszy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Więcej ...

Eurodeputowani Urszula Krupa i Witold Tomczak. W sprawie szczytu unii europejskiej [16.07.07]
(...) Polska zwraca uwagę, że pochopność proponowanych zmian, zmierzających do budowy europejskiego super-państwa, stawia pod znakiem zapytania wolę poszanowania praw narodów Europy (...)
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [16.04.07]
/.../ podjęto wysiłek oceny korzyści i strat, jakie ponieśli rolnicy nowych państw członkowskich (NPC) w wyniku włączenia się do mechanizmów WPR. /.../ Na ile presja polskich posłów i tych, którzy oddali głos za rezolucją Parlamentu Europejskiego znajdzie odbicie w konkretnych rozwiązaniach prawnych Unii Europejskiej tego nie wiemy. Musimy jednak wyraziście artykułować nasze interesy. Nikt tego za nas nie zrobi. /.../
Więcej ...

Unia Europejska bez kontroli [11.02.07]
Autor jest posłem do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i członkiem Komisji Kontroli Budżetu. W latach 1995-2001 był prezesem NIK. Unia Europejska, moloch, który w ciągu najbliższych siedmiu lat przeprowadzi przez swoje tryby kwotę ponad 800 miliardów euro, funkcjonuje praktycznie bez kontroli. /.../ W porównaniu ze sprawozdaniami Europejskiego Trybunału informacje pokontrolne NIK imponują swoją rzeczowością /.../
Więcej ...


Eurodeputowany Witold Tomczak. Ocena sytuacji polskiego i europejskiego rolnictwa - refleksje po dwóch latach obecności Polski w Unii Europejskiej [28.11.06]
/.../ Biedniejsze kraje by dogonić państwa bogatsze pod względem rozwoju gospodarczego otrzymywały, otrzymują i będą otrzymywać ze wspólnego budżetu...mniejsze wsparcie finansowe! /.../
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [28.11.06]
/.../ Reforma całego rynku owoców i warzyw do której wzywał Parlament w swojej rezolucji już ponad rok temu (rezolucja PE z 11.05.2005 r.) jest wciąż odwlekana. Straty ponoszą nie tylko polscy producenci /.../ ze wsparcia unijnego na tym rynku korzystają przede wszystkim stare państwa członkowskie. Tak realnie wygląda solidarność bogatych z biednymi! /...
Więcej ...

Eurodeputowany Witold Tomczak [28.11.06]
"Nie pozwólmy mówić eurosceptykom" - krzyczano z ław euroentuzjastów /.../ Komisja Europejska wniosła /.../ o uchwalenie kolejnych wydatków /.../ Celem jest "tworzenie nowej tożsamości europejskiej". /.../ Podobnej logiki używano w sowieckiej strefie wpływów, gdzie żyliśmy pod presją jedynie słusznej ideologii socjalistycznej /.../
Więcej ...

Nie zmuszać do prostytucji [28.11.06]
/.../ "Daily Telegraph" opisał przypadek pewnej bezrobotnej 25-letniej kobiety, która odmawiając pracy w nocnym barze "o podejrzanej reputacji", otrzymała list z urzędu pracy, w którym zagrożono jej utratą zasiłku. /.../ kobiety dostawały od urzędników oferty pracy jako "erotyczne modelki" lub przy tzw. sekstelefonie. W większości przypadków urzędnicy ostrzegali bezrobotne kobiety, że w razie odmowy utracą część zasiłku dla bezrobotnych lub jego całość. /.../
Więcej ...

Pracowali jak niewolnicy [16.08.06]
/.../ Efektem akcji było także uwolnienie 113 obywateli polskich, którzy byli zmuszani do pracy niewolniczej we Włoszech. /.../ Przebywając w tych obozach pracy, pilnowani byli przez uzbrojonych strażników, którzy nazywali siebie "kapo". Wszelki opór tłumiono biciem, szczuciem psami, grożeniem bronią. /.../ Według informacji włoskiej policji /.../
Więcej ...

EURODEPUTOWANY WITOLD TOMCZAK. Rzekome skażenie polskich malin [03.04.06]
/.../ służby duńskie powiadomiły Komisję Europejską o skażeniu norowirusem malin importowanych z Polski. /.../. Polscy producenci oraz firmy przetwórcze i handlowe ponieśli olbrzymie straty. /.../ Czy w podobnych sytuacjach unijne prawo przewiduje sankcje w stosunku do winnych fałszywych lub nieudokumentowanych oskarżeń, łącznie z wypłatą odszkodowań /.../
Więcej ...

Fundusz spójności UE [25.06.05]
(...) W pierwszym roku członkostwa Polska nie uzyskała ani jednego euro na nowe projekty (...) przyobiecane Polsce w unijnym budżecie 4,2 miliarda euro z Funduszu Spójności przejdzie nam koło nosa, przy czym unijną składkę w wysokości 2,5 mld euro nadal będziemy płacić. (...)
Więcej ...

Kolejki po... leczenie [18.06.05]
Dyrektorzy szpitali skarżą się, że mają wyczerpane limity na niektóre procedury medyczne, a chorzy umierają, zanim doczekają się wyznaczonego terminu na badanie, zabieg czy operację. (...)
Więcej ...

Antypolonizm Rady Europy [18.06.05]
Zarzut, że Polska to wyjątkowo antysemicki kraj, jest absolutnie niesprawiedliwy - powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll, komentując raport Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji Rady Europy (...). Przeciwko zarzucaniu Polakom antysemityzmu zaprotestował również Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.
Więcej ...

Poseł Witold Tomczak w związku z odrzuceniem eurokonstytucji we Francji i Holandii [03.06.05]
(...) prowadzą Europę w ślepy zaułek, tworząc na siłę, wbrew narodom, sztuczne superpaństwo. (...) Europa zachowa swą wielkość i potencjał, jeśli uszanuje prawa narodów do samostanowienia, prawo każdego człowieka do życia i rozwoju, jeśli będzie wierna swemu chrześcijańskiemu dziedzictwu(...)
Więcej ...

Holendrzy odrzucili eurokonstytucję [03.06.05]
(...) przeciwko przyjęciu traktatu konstytucyjnego głosowało 63 procent uczestników plebiscytu. (...) Frekwencja wyniosła aż 62 procent. (...)
Więcej ...

Co oznacza z prawnego punktu widzenia odrzucenie eurokonstytucji przez Francuzów? [03.06.05]
(...) konstytucja europejska po negatywnym wyniku referendum francuskiego nie jest jeszcze martwa z prawnego punktu widzenia. Martwą się stanie dopiero wtedy, gdy ratyfikacja nie powiedzie się w więcej niż jednej piątej państw członkowskich, czyli co najmniej w sześciu. Natomiast z psychologicznego punktu widzenia, jeśli teraz Holendrzy powiedzą "nie" (...)
Więcej ...

Francuzi odrzucili eurokonstytucję [03.06.05]
(...) mieszkańcy Francji odrzucili wczoraj [tzn. 29 maja 2005] projekt konstytucji Unii Europejskiej. (...)
Więcej ...

Dyskryminacja pielęgniarek [17.05.05]
(...) Nasze pielęgniarki w państwach Unii mogą być ewentualnie pomocami tamtejszych sióstr, gdyż UE nie uznaje kwalifikacji zawodowych Polek. (...) Pielęgniarki z państw, które razem z Polską przystąpiły do UE, mają uznane kwalifikacje (...)
Więcej ...

Pracujemy dłużej niż "stare" kraje unijne [12.05.05]
(...) mieszkańcy nowych krajów Unii mają znacznie krótsze urlopy. W 2004 roku Szwedzi mieli 44 dni wolne od pracy, czyli niemal dwukrotnie więcej niż mieszkańcy Polski (...)
Więcej ...

Konstytucja dla niewolników [04.05.05]
Konstytucja europejska - zagrożenie czy szansa dla Polski - pod takim hasłem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyły się konferencja naukowa oraz dyskusja zorganizowana przez studenckie koło naukowe. (...)
Więcej ...

Strasburg. Poseł RP Witold Tomczak. Rolnictwo ekologiczne i GMO [12.03.05]
(...) Niemożliwe jest współistnienie upraw tradycyjnych i GMO. Wynika to z logiki biologii. Dopuszczając GMO na rynek i jednocześnie zakazując uprawy i chowu GMO w rolnictwie ekologicznym Unia wpada w swoistą schizofrenię prawodawczą. Wobec wielkich zagrożeń, związanych z GMO (...), Parlament oraz Komisja Europejska biorą na siebie olbrzymią odpowiedzialność moralną za stanowienie prawa niezgodnego z naturą i dobrem człowieka (...)
Więcej ...

Strasburg. Poseł RP Witold Tomczak [12.03.05]
(...) Proponowana reforma Wspólnej Organizacji Rynku Cukru jest zaprzeczeniem celów Wspólnej Polityki Rolnej (...). Uderza przede wszystkim w nowe państwa członkowskie, a głównie w Polskę (...). Z 78 cukrowni zostało tylko 43. Zamiast środków na modernizację, oferuje się pracownikom status bezrobotnego, a konsumentom, zamiast tańszego, droższy cukier. (...)
Więcej ...

Co obiecują "podstawowe prawa UE"? [Ks.prof.Cz.S.Bartnik][15.02.05]
(...) trzeba nam zapoznać się z konstytucją europejską (...) Zacznijmy od wątków ideowych (...). Są tam przedstawione następujące prawa: godność, wolność, równość, solidarność, "prawa obywatelskie" i sprawiedliwość. (...) Niektórzy uczciwi ludzie (...) powiadają, że trzeba nam przede wszystkim optymizmu, precz z pesymizmem. Tak! Kiedy człowiek jest zaatakowany przez śmiertelną chorobę, mówcie mu: nie rozpoznawaj choroby, nie opisuj jej i nie lecz się, tylko zagrzewaj się optymizmem. Owszem, optymizm w formie nadziei musi być zawsze, ale motorem nadziei jest myśl, wiedza i czyn. (...)
Więcej ...

Barroso zapomniał o Niemcach [12.02.05]
(...) napisał m.in.: "...ludzie spotykają się w Auschwitz-Birkenau w Polsce, miejscu ciągle zbroczonym krwią...". Te same słowa bez jakiegokolwiek odniesienia do niemieckich sprawców zbrodni ludobójstwa w Auschwitz znalazły się również w oficjalnym komunikacje Komisji Europejskiej z 27 stycznia. (...) poseł Maciej Giertych na forum unijnego parlamentu skrytykował publikację w brytyjskim dzienniku "The Guardian" o rzekomych "polskich komorach gazowych i krematoriach". Tego samego dnia 22 polskich posłów do Parlamentu Europejskiego z LPR, PiS i PO wystosowało list do redakcji brytyjskiej gazety, protestując przeciw zamieszczonemu kłamstwu szkalującemu Polskę i Polaków.
Więcej ...

Niemiecki skandal.Urzędnicy zmuszają do prostytucji [12.02.05]
(...) niemieccy urzędnicy mogą proponować bezrobotnym kobietom... uprawianie prostytucji. Właśnie taką propozycję (...) złożyli już wielu niemieckim kobietom, które - gdy odmówiły podjęcia tej "pracy", pozbawiono zasiłku. (...)
Więcej ...

W Polsce największe bezrobocie [05.02.05]
Stopa bezrobocia wyniosła w grudniu w całej Unii Europejskiej 8,9% (...) Według GUS bezrobocie w Polsce wzrosło w grudniu do 19,1% (...)
Więcej ...

Płaca minimalna w Polsce jest 6 razy mniejsza [05.02.05]
niż we Francji Wielkiej Brytanii i innych krajach (...) Gdzie jest równość?
Więcej ...

Posłowie do Parlamentu UE w sprawie kłamstwa prasowego o "polskich komorach gazowych i krematoriach" [29.01.05]
Kłamstwa o "polskich obozach koncentracyjnych" publikowane są w krajach zachodnich, w Ameryce, w Australii od dawna... "Rodzina Polska" informowała o tym niejednokrotnie ...
Więcej ...

Samo życie [22.01.05]
Zdarzyło się pewnego razu, że Unia Europejska posiadła złomowisko w samym środku pustyni. Unia orzekła, że ktoś może dokonać kradzieży ze złomowiska, zatem stworzyła stanowisko nocnego stróża i zatrudniła do tej pracy człowieka. (...)
Więcej ...

Albo zmienią zapatrywania, albo zastąpią ich... imigranci [22.01.05]
(...). W ostatnich 40 latach liczba porodów zmalała aż o 50 proc. (...) To się może bardzo Ąle skończyć dla nas wszystkich - ostrzegła Schmidt i zapowiedziała zmiany w stanowisku rządu w tej sprawie. Dodała, że nie może być dłużej tak, że w Niemczech rodziny odnoszą wrażenie, iż dzieci w tutejszym społeczeństwie są niemile widziane. (...) Zmianę swojego programu w kwestii modelu rodziny zapowiada też opozycja. Angela Merkel (szefowa CDU) stwierdziła, że jej partia musi zmienić swój program dotyczący modelu rodziny tak, aby w tym kraju ponownie zapanował pozytywny klimat dla wielodzietnej rodziny (...)
Więcej ...

Błąd wyboru
Archiwum

WYSZUKIWARKA
Google


WWW
rodzinapolska.pl

 

GORĄCE TEMATY

 Nie sprzedawać ziemi
 Radio Maryja
 uhonorowane medalem
 "Milito pro Christo"
 Wrózbiarstwo
 PRAWDA O REWOLUCJI
 FRANCUSKIEJ
 Śmierć posła
 Filipa Adwenta
 Rząd Światowy
 Katolik.pl
 Homoseksualizm
 Atak na posła Tomczaka


 

TRZEBA PAMIĘTAĆ

 Fotograficzne
  świadectwa
 z II wojny światowej

 

GORĄCE ARTYKUŁY

 Informatyk radzi   
 Utopijny raj
 Siostra Michaela Pawlik
   
 NIK. Wyniki kontroli
 nadawania stopni i
 tytulu naukowego
   
 List posel Anny Sobeckiej
 w sprawie WSKSiM
 do Danuty Hubner
   
 List o. dyrektora
 Tadeusza Rydzyka do
 premiera Donalda Tuska
   
 Ulotki domów
 publicznych!
   
 Zostawcie w spokoju
 Radio Maryja!
   
 Bodek. Nie babraj
 sie w dragach
   
  Bodek (mp3-16MB)
 Imienne wyniki gloso-
 wania nad konstytucyjna
 ochrona zycia
 Nie ma kwestii
  ważniejszej
 Fotograficzne
  świadectwa
 Wyklad JE ks.abp.
 Stanislawa Wielgusa
 Raport
 biskupa kieleckiego
 Czeslawa Kaczmarka
 Walka z Kościołem
 Katolickim w PRL
 "Na bezdrożach teorii
 ewolucji"
 Niedobre podręczniki
 Raport w sprawie
 O. Hejmo cz.1
 Raport w sprawie
 O. Hejmo cz.2
 Wybrać miłość
 Życie jest piękne!
 Znak życia wiecznego
 Polecamy! Polonusi w UE
 To już się dzieje
 TV Trwam
 Różaniec Nowego Wieku
 Karta Praw Rodziny
 Moralne dylematy
 globalizacji
 

 

 Gimnazjum Klasyczne
Stowarzyszenia
"Rodzina Polska"
w Ostrolece
 

NAPISZ DO NAS

rodzina@
biuro@
redakcja@


COPYRIGHT
Przedruk tekstów dozwolony z podaniem źródła
 

KONTO
Jeżeli pragną Państwo wesprzeć działania prowadzone przez Stowarzyszenie "Rodzina Polska", można to zrobić, wpłacając dar lub 1% podatku na konto: Stowarzyszenie "Rodzina Polska" w Ostrołęce
nr 27 1020 3802 0000 1902 0072 0292

Stowarzyszenie
"Rodzina Polska" posiada status organizacji pożytku publicznego

KRS 0000065868


 

KODOWANIE
Polskie znaki:
Środkowo Europejski
(Central European)
ISO-8859-2

Najlepiej oglądać w rozdzielczości
min: 800x600 

© 1999-2010